Entries with tag <em>assaku-peetri kergliiklustee</em>.

Vana-Tartu maantee lõik suletakse teekatte remondiks 10-28. oktoober

Seoses sõiduteekatte remondiga Vana- Tartu maantee lõigus, mis algab Tallinna piirilt ja lõpeb Tartu maanteel, toimub liikluse ümberkorraldamine ajavahemikus 10 -28. oktoober.

Tee- ehitaja Viamer Grupp OÜ teatel sulgetakse kogu maantee lõik ning liiklus on vastavate tähistega ümbersuunatud Peetri aleviku kaudu, kuid ühistranspordi jaoks läbipääs tagatakse.

Lisaks sõiduteekatte remondile toimub Vana – Tartu maantee äärde kergliiklustee ehitamine Väljaotsa teelt kuni Tartu maanteeni ning tee valmib novembri alguses.

Kergliiklustee ehitamiseks on saadud toetust Euroopa Liidu fondi meetmest „Linnaliste piirkondade arendamine“.

Ava ümbersõiduskeem

 

Vallavalitsus soovib tänavu alustada Assaku - Peetri kergliiklustee ehitamist

Valgustatud kergliiklustee rajamine kahe suure aleviku Assaku ja Peetri vahele on Rae valla käesoleva aasta tööprojekt, mille realiseerumisel muutub piirkonnas liikumine palju ohutumaks. Tegemist on Vana – Tartu mnt lõiguga, mida kasutavad aktiivselt nii koolilapsed kui täiskasvanud ning üha enam on see muutunud tervisespordi tegemise kohaks. 
Kergliiklustee asukoha valimisel on arvestatud jalakäijate liiklusohutusega ning Vana – Tartu maanteega paralleelselt kulgev tee on projekteeritud elamute poole, mitte põllu või metsa äärde, et inimesed ei pea kergliiklusteele pääsemiseks ületama sõiduteed.
Vana-Tartu maanteele kergliiklustee projekteerimisega alustati 2013. aastal. Jaanuari alguses said 25 kinnistu omanikud valla maa- ja keskkonnaametilt tutvumiseks maa plaani, kuhu kavandatav kergtee rajatakse. Samuti tehti kinnistu omanikele ettepanek läbirääkimiste alustamiseks ehituseks vajaliku teemaa võõrandamiseks. Oluline on läbirääkimiste kaudu jõuda kompromissini, mis kompenseeriks vastavalt omandi väärtusele õiglaselt võõrandatava maa. Boonuseks saavad kinnistu omanikud valgustatud kergtee, mis kasvatab kinnistu väärtust ning suurendab oluliselt turvatunnet oma kodukohas liiklemisel.
Ehitatava kergliiklustee kaudu saab olema liiklemine turvalisem vähemalt tuhandel elanikul, kel igapäevaselt on vaja teed kasutada. Vallavalitsus loodab, et kinnistute omanikega saavutatakse avalikkuse huve silmas pidades mõistlik kompromiss ning kergliiklustee ehitamise ettevalmistamise tööd ei pea lükkuma läbirääkimiste takerdumise tõttu edasi. 
Kergtee ehitamine on planeeritud kolme etappi. Esimene etapp sisaldab kergtee rajamist Tallinna linna piirilt kuni Väljaotsa teeni.  Teine etapp näeb ette kergtee ehitust Vana-Veski teelt Kindluse teeni. Kolmandas etapis rajatakse kergtee Kindluse teest kuni Assaku alevikuni.
Praeguse kava järgi on plaan ehitada sellel aastal valmis kaks etappi ja kolmas etapp jääb aastasse 2015. Kahe esimese etapi ehituse maksumuseks on ligikaudu 400 000 eurot ja ehitamine saaks teoks projektirahade saamisel Euroopa Liidu fondidest või riigi abi korral. Valla 2014. aasta eelarves on olemas kergtee ehitamiseks vajalik omaosalus, mis on 20% ehituse eelarvest.
 
Vana- Tartu maantee Järveküla külas
Showing 2 results.