Digitaaljooniste esitamine ja alla laadimine

1/5/21

Geodeetilisi alusplaani ja teostusjooniseid saavad esitada ettevõtte esindusõigusega isikud või jooniseid esitama volitatud ettevõtte töötajad. Volituse saab lisada ettevõte esindusõigusega isik läbi e-teeninduse siit

Jooniste esitamine toimub läbi e-teeninduse.