Eaka tähtpäevatoetus

 

  • Toetus on ette nähtud valla elanikule alates 85. sünnipäevast.
  • Toetus kantakse toetuse saaja poolt edastatud arveldusarvele sünnipäevakuul.
  • Toetuse määramise menetluse algatab vallavalitsus, taotlust esitama ei pea.

 

Toetuse suurus on 50 eurot.

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774.