Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus

Toetus on ette nähtud:

  • perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
  • eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
  • perele, kus kasvab puudega laps.

Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

Toetuse taotlust on võimalik esitada 1. novembrist 1. detsembrini e-teeninduses või paberil Rae vallavalitsuses kohapeal.

NB! Peale 1. detsembrit enam taotlusi vastu ei võeta.

 

Toetus makstakse välja detsembrikuus.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774.