Entries with tag <em>ehituse tänav</em>.

Ehituse tänava ehitaja teada

13. juulil allkirjastas vallavanem Mart Võrklaev Viaston Infra OÜ-ga lepingu Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapi elluviimiseks. Tööde lõpetamise tähtaeg on 23.10.2018. 

Juba 2012. aastast töös oleva projekti käigus on seni remonditud suur osa Kasemäe tänavast, rajatud Ehituse - Kasemäe tänavate ristumiskohale ringristmik ja ehitatud välja Rebase tänava pikendus koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega. Viimase ehk kolmanda etapi raames rekonstrueeritakse Ehituse tänav sh sõidu- ja jalgtee ja toimuvad sajuveetorustiku ning välisvalgustuse ehitustööd. 

Vallavanema sõnul tuleb valmis olla ka selleks, et ehitustööd valmistavad piirkonna elanikele mingil perioodil kindlasti ebamugavust, sest Ehituse tänav on neist paljudele peamiseks juurdepääsuks. „Proovime aga ehitajaga koostöös leida parimad lahendused liikluse ümberkorraldamiseks ja jääme lootma mõistvale suhtumisele ka elanike poolt,“ lisas Võrklaev.

Tööde kogumaksumuseks koos ettenägematute tööde reserviga kujuneb hinnanguliselt 459 369,92 eurot ja projekti rahastatakse Rae valla eelarvest.

 

Alguse sai kolme etappi jaotuva Jüri aleviku Rebase- Kasemäe – Ehituse tänavate remont

 

Augustis 2014 sai alguse kolme etappi jaotuva Jüri aleviku Rebase- Kasemäe – Ehituse tänavate remont, mille lõpp on planeeritud arengukava järgi aastasse 2016.

Esimeses etapis remonditakse suur osa Kasemäe tänavast ja rajatakse Ehituse - Kasemäe tänavate ristumiskohale viie haruga ringristmik. Teehoiuspetsialist Ain Puna sõnul on ringristmiku eesmärgiks vähendada sõidukiirust Ehituse tänaval liiklevatel autodel ja  seeläbi rahustada liiklust.

Jüri aleviku Rebase- Kasemäe – Ehituse tänavate remont toimub kolmes etapis ning selle lõpp on planeeritud valla arengukava järgi aastasse 2016.

Tänavu suvel remonditakse Kasemäe tänava sõiduteed ligikaudu 1,4 kilomeetri ulatuses, ehitatakse sõidutee põhjapoolsele küljele 2,5 meetrit lai kergliiklustee, rajatakse kortermajade 1- 3 vahelisele alale parkla ja remonditud tee saab  kaasaegse LED tänavavalgustuse.

Lisaks teeb Puna sõnul Elveso AS korda piirkonna vee-, sajuvee- ja kanalisatsiooni trassid.

Lepingu valla poolt digiallkirjastanud abivallavanem Priit Põldmäe ütles, et  Elveso AS teostab töid tänavu 147 676 euro eest. Esimese etapi ehitustööde kogumaksumus on kokku 743 708 eurot.

Ain Puna sõnul saab tänavu alguse suur teeehitusprojekt, mille projekteerimistöödega alustati juba aastal 2012. Esimese etapi ehitaja on hankel parima pakkumise teinud AS Teede REV-2 ning tööde lõpp on lepingu järgi planeeritud oktoobri eelviimasesse nädalasse.

Teeehituse projekti eest vastutav abivallavanem Madis Sarik selgitas, et teise etapi tööna ehitatakse välja koos rajatava kergliiklustee ja tänavavalgustusega Rebase tänava pikendus, et liiklus suunata edaspidi kortermajade vahelt eemale. Selleks taotleb vald munitsipaalomandisse riigilt maad ja loodetavasti saab teise etapiga alustada järgmisel aastal.

Kolmanda etapina remonditakse Ehituse tee, rajatakse kortermajade vahelisele alale parklaid ja ehitatakse kergliiklustee.

Teise ja kolmanda etapi tööd on planeeritud aastatesse 2015 ja 2016.

Vaata skeemi SIIT

Showing 2 results.