« Back

Jüri tervisekeskus sai nurgakivi

Maikuu viimaseks kolmapäevaks oli Jüri aleviku südamesse rajatava uue tervisekeskuse ehitusel aeg panna paika hoone nurgakivi.

Nurgakivi sisse paigaldati vallas juba traditsiooniks kujunenud kommete kohaselt lisaks värskele päevalehele ka jooksva kuu Rae Sõnumid, aga seekord ka märtsi number, kus viimati tervisekeskusega seotud arengutest kirjutasime. Kohale tulnud külalised said samuti enda poolt midagi poetada – pandi nii raha kui ka rajatava hoone kasutuseesmärgile vihjavaid esemeid ehk arstiravimeid.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on ootusärevus uue hoone valmimise eel suur, sest senine nõukogudeaegne ja amortiseerunud hoonestus Jüri kui valla keskuse südames on elanikele ja vallavalitsusele pikka aega meelehärmi valmistanud. „Uus tervisekeskus koos selle juurde rajatava keskväljakuga annab värske ilme kogu alevikule,“ rääkis vallavanem kohale tulnud külalistele.

„Kõige olulisem aga on loomulikult see, et meie inimesed saavad tervishoiuteenuseid edaspidi laiemas mahus ja kaasaegsetes tingimustes. Regionaalarengu fondist saadud raha kõrval on valla panus, rohkem kui 2 miljonit eurot, märkimisväärne ja olen kindel, et arstid ja patsiendid oskavad nende kasutusse antavaid ruume hinnata, hoida ja parimalt rakendada,“ sõnas Võrklaev.

Ehitaja esindaja Vahur Kets kinnitas aga omaltpoolt veelkord ka seda, et tööde teostamine liigub oodatud graafikus ja maja valmib tähtaegselt. Uus tervisekeskus valmib nimelt selle aasta lõpuks ning tegemist on Rae valla ühe esimese avaliku hoonega, mis vastab liginullenergia tingimustele.

See tähendab, et lisaks energiasäästlikule ruumide ja hoone paigutusele ilmakaarte suhtes ning hea soojapidavusega materjalide kasutamisele on katusele projekteeritud ka elektrit tootvad päikesepaneelid. „Päikesepaneelide abil toodetav energia peaks aasta lõikes katma hoone elektrivajaduse. Senised kõrged kommunaalkulud saavad tänu kaasaegsetele ja keskkonnasõbralikele lahendustele edaspidi olema oluliselt madalamad,“ lisas vallavanem.  

Tervisekeskuse ja loodava keskväljaku ehituse kogumaksumuseks kujuneb ligi 3,3 miljonit eurot ja seda ehitavad Pro Ehitus OÜ, Eventus Ehitus OÜ ja KRTL OÜ. Hoone enda maksumus on 2,077 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 853 600 eurot. Ülejäänud rahastus tuleb Rae valla eelarvest.