Kinnisvara müük ja rent

11/30/22

Põllukivi tee 2a kinnistu rendile andmine kirjalikul enampakkumisel 29.11.2022

Kirjaliku enampakkumise korras antakse üürile Rae vallas, Lehmja külas, Põllukivi tee 2a kinnistu pindalaga 1439 m².

Pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Põllukivi tee 2a pakkumus". pakkumine esitada hiljemalt 13.12.2022 kell 10.00

Kontaktisik enampakkumise läbiviimisel on Katrin Leinola, e-post: katrin.leinola@rae.ee, tel 605 7992.

Vallavalitsuse korraldus 1959

Ehituse tn 6 ruumide üürile andmine kirjalikul enampakkumisel 11.10.2022

Kirjaliku enampakkumise korras antakse üürile Rae vallas, Jüri alevikus, Ehituse tn 6 keldrikorrusel asuvad mitteeluruumid üldpinnaga 95,1 m².

Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Ehituse tn 6 pakkumus". Pakkumine esitada hiljemalt 08.11.2022 kell 10.00.

Kontaktisik enampakkumise läbiviimisel on Marje Aho, e-post: marje.aho@rae.ee, tel 5553 0881.

Vallavalitsuse korraldus 1619

     

Vaida keskusehoone ruumide üürile andmine kirjalikul enampakkumisel 11.10.2022

Kirjaliku enampakkumise korras antakse üürile Vaida keskusehoones asuv ruum aadressil Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, üldpinnaga 95,7 m².

Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Vaida ruumi enampakkumise pakkumus". Pakkumine esitada hiljemalt 08.11.2022 kell 10.00.

Kontaktisik enampakkumise läbiviimisel on Marje Aho, e-post: marje.aho@rae.ee, tel 5553 0881.

Vallavalitsuse korraldus 1618

Aruküla tee 59a asuva kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 88 ja Rae Vallavolikogu 20. september 2022 otsuse nr 45 „Jüri alevikus Aruküla tee 59a asuva kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel", Rae Vallavalitsus annab korralduse võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel Harju maakonnas, Rae vallas, Jüri alevikus Aruküla tee 59a asuv kinnisasi: registrinumber 13852202, katastritunnus 65301:003:1097, sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%, pindala 9846 m².

Vallavalitsuse korraldus 1517

Lisa 2

Lisa 3

Ehituse tn 6 ruumide üürile andmine kirjalikul enampakkumisel 16.09.2022

Kirjaliku enampakkumise korras antakse üürile Rae vallas, Jüri alevikus, Ehituse tn 6 keldrikorrusel asuvad mitteeluruumid üldpinnaga 95,1 m².

Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Ehituse tn 6 pakkumus".

Kontaktisik enampakkumise läbiviimisel on Marje Aho, e-post: marje.aho@rae.ee, tel 5553 0881.

Vallavalitsuse korraldus 1395

Vaida keskusehoone ruumide üürile andmine kirjalikul enampakkumisel 16.09.2022

Kirjaliku enampakkumise korras antakse üürile Vaida keskusehoones asuv ruum aadressil Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, üldpinnaga 24,20 m² ning Vaida keskusehoones asuv ruum aadressil Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, üldpinnaga 95,7 m2 .

Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Vaida ruumi enampakkumise pakkumus. Mitte avada enne 30.09.2022 kella 10.15"

Kontaktisik enampakkumise läbiviimisel on Marje Aho, e-post: marje.aho@rae.ee, tel 5553 0881.

Vallavalitsuse korraldus 1394

Vallavalitsuse korraldus 1427

       

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 12.09.2022

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.09.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Riigivara võõrandamine 17.08.2022

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.08.2022. Täpsem info oksjonikeskkonnas: Oksjoni objekt (riigimaaoksjon.ee)

Riigivara võõrandamine 05.04.2022

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.04.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee.