Maaüksuste ja korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel

7/13/21
 

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. Keskkonnaministri 11.05.2021 käskkirja nr 1-2/21/241 ja Maa-ameti peadirektori 16.06.2021 käskkirja nr 1-1/21/54 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.
 
Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 06.09.2021 kella 10:00-ni
 
Harju maakond Rae vald
 • Aruvalla küla, Palu, katarstritunnus: 65301:001:3535 pindala: 8,79 ha; kasutusala 8 ha; alghind 782.-; tagatis 195.-
 • Aruvalla küla, Rukki, katastritunnus: 65303:002:0272; pindala 9,26 ha,; kasutusala 7,85 ha; alghind; 808.- ; tagatis 202.-
 • Järveküla, Suitsupõllu, katastritunnus: 65301:001:1643; pindala 16,74 ha; kasutusala 6,47 ha; alghind % 600.-; tagatisraha 150.-
 • Pajupea küla, Vapra, katastritunnus: 65301:007:0117, pindala 37,49 ha, kasutuala 37,44 ha; alhind 3590.-; tagatisraha 897.-
 • Rae küla, Kõrgemäe, katastritunnus: 65301:001:3791, pindala 18162 m²; kasutusala 1,82 ha, alghind 168.-, tagatisraha 42.-
 • Rae küla, Kõrgemäe, katastritunnus: 65301:001:3790, pindala 3,62 ha, kasutusala 3,62 ha; alghind 335.-,tagatisraha 83.-
 • Salu küla, Luite, katastritunnus: 65301:001:3325, pindala 8,33 ha, kasutusala 8,33 ha, alghind 771.-, tagatisraha 192.-
 • Salu küla, Tangu, katastritunnus: 65303:004:0261, pindala 4,21 ha, kasutusala 4,12 ha; algind 360.-, tagatisraha 90.-
 • Salu küla, Saluste, katastritunnus: 65303:004:0281; pindala 9,38 ha; kasutusala 9,38 ha; alghind 724.-; tagatisraha 181.-
 • Suursoo küla, Kivikopli, katastritunnus: 65303:004:0295; pindala 4,51 ha; kasutusala 2,91 ha; alghind 135.-; tagatisraha 33.-
 • Suursoo küla, Soomaa; katastritunnus 65303:003:0794; pindala 7,74 ha; kasutusala 7,05 ha; alghind 580.-; tagatisraha 145.-
 • Suursoo küla, Toome; katastritunnus: 65303:004:0288; pindala 19,73 ha; asutusala 18,51 ha; alghind 1523.-; tagatisraha 380.-
 • Suursoo küla, Sooniidu, katastritunnus: 65303:004:0285; pindala 25,14 ha; kasutusala 24,15 ha; alghind 1863.-; tagatisraha 465.-
 • Suursoo küla, Marjasaare; katastritunnus: 65303:004:0286; pindala 33,83 ha; kasutusala 32,27 ha; alghind 2655.-; tagatisraha 663.-
 • Suursoo küla, Kivisaare; katastritunnus: 65303:004:0287; pindala 8,91 ha; kasutusala 8,66 ha; alghind 668.- ; tagatisraha167.-
 • Suursoo küla, Pajuoksa; katastritunnus: 65303:004:0294, pindala 10,31 ha; kasutusala 8,19 ha; alghind 632.-; tagatisraha 158
 • Ülejõe küla, Urbala; katastritunnus: 65301:011:0098; pindala 5,74 ha; kasutusala 3,49 ha; alghind 220.-; tagatisraha 55.-
 • Ülejõe küla, Kooli; katastritunnus: 65301:011:0104; pindala 2,66 ha; kasutusala 2,66 ha; alhind 274.-; tagatisraha 68.-
 • Ülejõe küla, Topi; katastritunnus: 65301:001:3544; pindala 9,31 ha; kasutusala 9,31 ha; alghind 958.-; tagatsraha 239.-
 
Täpsem info SIIN