Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgnevates toimingutes:

  • toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt vajadusele;
  • terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- või eriarstidega, transpordi korraldamine arsti visiidile või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamise korral);
  • küttematerjali ja veega varustamine, vajadusel tuha ja heitvee väljaviimine;
  • olmejäätmete väljaviimine;
  • vajadusel abistamine enesehooldusel (kliendi pesemisvõimaluste ja riiete pesemise korraldamine);
  • abistamine asjaajamisel;
  • kliendi nõustamine tema igapäevaelu puudutavates küsimustes;
  • muud kõrvalabi vajadused, mis võivad isikul tekkida terviseseisundist või keskkonnast.

Koduteenust osutab koduhooldustöötaja. Koduteenuse eest võib võtta kõrvalabi vajava isiku käest tasu.

Taotlust menetleb Ülle Parmas 605 6773, 526 6774.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.