Põhimäärus
Jens Vendel
Haridus: kõrgem, treeninguõpetus, spordijuhtimine 
Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
605 6760
52 13 893
Marju Randlepp
Haridus: kõrgem, organisatsioonikäitumine (MA)
Planeerib ja korraldab haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, teeb koostööd eralasteaedadega
605 6753
51 32 017
Kai Lasn
Haridus: keskharidus
Peab lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist ja koolidega seotud toetusi ning valla siseliinide tööd
605 6785
56 600 446
Merilin Sillard
605 6762
Referent
Korraldab spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi ja  tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid
Kristi Aru
Haridus: rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine
Planeerib ja aitab kaasa kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi, koduloo teemadel, korraldab turismi ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele
605 6752
52 25 478
Kädi Kuhlap
Haridus: kõrgem, rekreatsioonikorraldus (MA)
(Teenistussuhe peatatud)
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega
Mari-Liis Küüsmaa
Noorsootöö spetsialist
Haridus: sotsiaalpedagoogika BA
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega

5552 5478
mariliis.kyysmaa(ät)rae.ee

Veroonika Bojetskaja

Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

6056774
veroonika.bojetskaja(ät)rae.ee

Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust.
Korraldab täiskasvanutele eestkoste määramist ja valla kui eestkosteasutuse tööd.
Menetleb puuetega laste sotsiaalteenuste taotlusi.
Menetleb puuetega laste hooldajatoetuse taotlusi.
Esindab valda ametiasutustes.
Teiri Jõõras
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist 
Haridus: kõrgharidus(MA), sotsiaalteadus
(lapsehoolduspuhkusel)
Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust.
Korraldab täiskasvanutele eestkoste määramist ja valla kui eestkosteasutuse tööd.
Menetleb puuetega laste sotsiaalteenuste taotlusi.
Menetleb puuetega laste hooldajatoetuse taotlusi.
Esindab valda ametiasutustes.

6056774
teiri.jooras(ät)rae.ee

Hannely Paloson
Lastekaitsespetsialist
Haridus: kõrgharidus (MA), lastekaitse 

556 07902
hannely.paloson(ät)rae.ee

(teenistussuhe peatatud)

Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega.

Natalja Grusdam

Lastekaitsespetsialist

Haridus: Kõrgharidus (MA), sotsiaalteadused
556 07902, 605 6777
natalja.grusdam(ät)rae.ee 

Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
Ülle Parmas
Haridus: kõrgem, sotsiaaltöö
Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaal-kaitse küsimustes.
Menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi.
Menetleb täiskasvanute hooldajatoetuse taotlusi.
Väljastab puuetega isikute parkimiskaarte.
Tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega 3 alaealise lapsega peredele.
605 6773
52 66 774
Siret Kiik
Haridus: Kõrgharidus (MA), sotsiaalteadused
55964361
Erivajadustega inimestega seotud teenuste koordineerimine. Puuetega inimeste nõustamine sotsiaalhoolekande küsimustes, valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste tutvustamine ning vajadusel suunamine teistesse ametiasutustesse
Kai Sinisalu 
Haridus: kõrgharidus (MA), koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
555 67476
605 6780
Karen-Pauliin Konks
haridus: kõrgem, sotsiaalteadused
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
555 22569, 605 6777
KarenPauliin.Konks(ät)rae.ee