Segaolmejäätmete käitlemise uued hinnad alates 1. juunist 2018

5/4/18

Rae Vallavalitsus kehtestas 20.03.2018 korraldusega nr 351 Rae vallas segaolmejäätmete käitlemise uued teenustasud.

Alates 01.06.2018 on segaolmejäätmete mahutite ühekordse tühjendamise hinnakiri:

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

 0,10 (jäätmekott) 

0,59

0,71

0,08

0,47

0,56

0,14

0,83

1,00

0,24

1,42

1,70

0,37

2,19

2,63

0,66

3,91

4,69

0,80

4,74

5,69

1,10

6,51

7,81

2,50

14,80

17,76

4,50

26,64

31,97

 

Endiselt jääb tasuta nii vanapaberi ja papi, biolagunevate jäätmete ja suurjäätmete vedu. 

4/14/20

2017 hakkavad kehtima uued jäätmeveo hinnad

Tulenevalt jäätmeseadusest tuleb korraldada vähemalt iga viie aasta tagant riigihange soodsama teenushinnaga jäätmevedaja leidmiseks. Rae Vallavalitsus korraldas käesoleva aasta suvel vajaliku riigihanke ja osalenud ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, mis on ostutanud teenust ka viimasel kolmel aastal.  

Elanikul oluline teada

Alates 1. jaanuarist 2017 lõppevad automaatselt seni kehtinud jäätmeveo lepingud ja  AS Eesti Keskkonnateenused saadab detsembri alguses kõikidele jäätmevaldajate e- posti või postkastidesse, kellel e-posti aadressi pole antud, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega. Uue vedamise perioodiga seoses  muutuvad suure tõenäosusega harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad.

Uues jäätmeveolepingus tuleb täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning saata allkirjastatud leping vedajale tagasi.

AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetavas eeltäidetud lepingus palume pöörata tähelepanu lepingu Lisa 1-le milles on kirjas iga kinnistu kohta jäätmeveo täpne aadress, konteinerite arv ja omand, kogutavad jäätmeliigid, väljaveo sagedus ja veo päev.

Jäätmevaldajad, kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri laenutuse või ostusoov), tuleks muudatustest AS-le Eesti Keskkonnateenused varakult teada anda, et  vajalikud muudatused  enne veo algust teekonna programmi sisse viia ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid. Lihtsaim viis on  vastav soov saata e-posti aadressile tallinn@keskkonnateenused.ee või siis helistada telefonil 640 08 00. Muudatuse soovid võib kirjutada ka käsitsi lepingu Lisa 1 ja postitada leping koos muudatustega vedajale tagasi.

Jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendamisel kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt. Kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest riigihanke korras valitud vedajale. AS Eesti Keskkonnateenused alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt,  omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Tühisõidu arvete vältimiseks palume tagada eeltäidetud lepingus märgitud veokuupäeval jäätmemahutile ligipääs.

Juhul kui

Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, on jäätmevaldajal õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist Rae Vallavalitsusest. Selleks tuleb Rae Vallavalitsusse esitada vastav taotlus, mis on leitav www.rae.ee.

Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani hiljemalt 15. detsembriks tuleb kindlasti võtta ühendust Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusega, et üle täpsustada aadress.

Suurjäätmete äraandmine on uuel perioodil tasuta

Meeldivam muudatus on see, et uue riigihanke tulemusel on tasuta nii vanapaberi ja papi, biolagunevate jäätmete ja suurjäätmete vedu.

Suurjäätmed on vanamööbel diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad,kraanikausid, tualettpotid jms suure mõõtmeline jääde, mis ei mahu oma mõõtmete või nende kaalu tõttu konteinerisse.

Suurjäätmete alla ei klassifitseeru ehituspraht, igasugune ehituse või lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon, tellised, kips, keraamilised plaadid jm.) Samuti ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud pliidid, pesumasinad jm). 

AS Eesti Keskkonnateenused osutab Rae vallas lisaks suurjäätmete kogumisele ka ehitusprahi ja elektroonika jäätmete vedu. Teenuse tellimiseks palume kontakteeruda AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega.

Konteinerit saab rentida ja osta

Konteinerite osas saab jäätmevaldaja ise otsustada, kas rentida konteiner või osta omale konteiner. Konteinereid võib rentida  AS-ilt Eesti Keskkonnateenused või vabalt valitud ettevõttelt.

Ege Kibuspuu

Keskkonnaspetsialist

Ege.kibuspuu@rae.ee

 

 

Olmejäätmete kogumine ja vedu

 

 

 

Jäätmemahuti maht m3

1 jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

1 jäätmemahuti tühjendus

 (km 20%) EUR

jäätmemahuti  ühe kuu rent

(km-ta)  EUR  

jäätmemahuti ühe kuu rent 

(km 20%) EUR

jäätmemahuti müügi hind

 (km-ta) EUR

1 jäätmemahuti müügi hind

(km 20%) EUR

Jäätmekott 0,10

0,43

0,51

-

-

-

-

kuni 0,08

0,34

0,40

2,00

2,40

38,42

46,10

kuni 0,14

0,60

0,72

2,50

3,00

38,42

46,10

kuni 0,24

1,03

1,23

2,50

3,00

48,00

57,60

kuni 0,37

1,59

1,90

5,00

6,00

80,00

96,00

kuni 0,66

2,83

3,39

5,50

6,60

150,00

180,00

kuni 0,80

3,43

4,11

7,50

9,00

160,00

192,00

kuni 1,10

4,72

5,66

7,50

9,00

190,00

228,00

kuni 2,50

10,73

12,87

15,00

18,00

550,00

660,00

kuni 4,50

19,30

23,16

20,00

24,00

690,00

828,00

Paberijäätmete kogumine ja vedu

 

 

 

 

Jäätmemahuti maht m3

1 jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

1 jäätmemahuti tühjendus

(km 20%) EUR

1 jäätmemahuti  ühe kuu rent

(km-ta) EUR  

1 jäätmemahuti  ühe kuu rent

(km 20%)EUR

jäätmemahuti müügi hind 

(km-ta)EUR

1 jäätmemahuti müügi hind

(km 20%)EUR

kuni 0,14

0,00

0,00

2,00

2,40

38,42

46,10

kuni 0,24

0,00

0,00

2,50

3,00

48,00

57,60

kuni 0,66

0,00

0,00

5,50

6,60

150,00

180,00

kuni 0,80

0,00

0,00

7,50

9,00

160,00

192,00

kuni 1,10

0,00

0,00

7,50

9,00

190,00

228,00

kuni 2,50

0,00

0,00

15,00

18,00

550,00

660,00

kuni 4,50

0,00

0,00

20,00

24,00

690,00

828,00

 

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ja vedu

 

 

 

 

Jäätmemahuti maht m3

1 jäätmemahuti tühjendus

(km-ta) EUR

1 jäätmemahuti tühjendus

(km 20%) EUR

1 jäätmemahuti  ühe kuu rent

(km-ta) EUR  

1 jäätmemahuti ühe kuu rent 

(km-ga)EUR

1 jäätmemahuti müügi hind

(km-ta)EUR

jäätmemahuti müügi hind

(km 20%) EUR

kuni 0,08

0,00

0,00

2,00

2,40

38,42

46,10

kuni 0,14

0,00

0,00

2,00

2,40

38,42

46,10

kuni 0,24

0,00

0,00

2,50

3,00

48,00

57,60

 

Korraldatud jäätmeveoga vahetult seotud lisateenused:

Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR (km-ta)

EUR (km 20%)

Konteineri kõrval olevate lahtiste jäätmete koristamine*, kord

8,58

10,26

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m3

8,58

10,26

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1 konteiner, tk**

14,06

16,87

Konteineri pesemine***, tk (lisandub konteineri paigalduse tasu)

20,00

24,00

Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt, tk

2,00

2,20

Mahuti käsitransport jäätmeveokini (22-32 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

6,40

7,68

Suuremõõtmeliste jäätmete laadimine ja äravedu (nt vana voodi), v.a. ehituspraht*, 1m3

0,00

0,00

Jäätmete väljaveograafiku või korduv lepingu saatmine kliendi soovil posti teel, tk

2,00

2,40

Korduv võlateate saatmine, tk

3,20

3,84

Kliendi värava, konteineri, ukse avamisvahendiga või mobiiliga avamise tasu, kuu****

8,33

10,00

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ja paberjäätmete tühisõidutasu, kord

3,20

3,84

Suurjäätmete tühisõidutasu, kord

9,59

11,51

Aia- ja haljastusjäätmete vedu jäätmekott kuni 150ltr, tk

4,03

4,83

* Konteineri väliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt

** Tasu ei võeta jäätmevedaja poolt jäätmevaldajale üürile antavate või müüdavate jäätmemahutite laialipaigutamisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise algusest esimese 3 kuu jooksul ja jäätmemahutite äraviimisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise perioodi lõppemisel veo piirkonnas.

*** Teenust osutame ainult AS Eesti Keskkonnateenused üüri konteineritele

**** Avamise tasu ei võeta elamu- või suvilapiirkonda sissesõidutee värava vms avamise eest.

Üürikonteineri ümbervahetamisel või teisaldamisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale

 

Author: URMAS ALAS

Korraldatud jäätmevedu

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse riigihanke korras valitud ettevõtja poolt.
Alates 01.08.2013 kuulub Rae valla haldusterritoorium tervikuna Rae, Kiili, Jõelähtme ja Raasiku valdadest moodustatud ühtsesse veopiirkonda. Terve valla liitmise korraldatud jäätmeveopiirkonda tingis eelkõige asjaolu, et kõikidel valla elanikel oleks tagatud võimalus saada kvaliteetset jäätmeveoteenust. Samuti on korraldatud jäätmeveo piirkonda haaratud tervikuna Raasiku, Kiili ja Jõelähtme valdade territooriumid. Uue jäätmehoolduseeskirja alusel on hajaasustusaladel lubatud jäätmekonteineri tühjendamissagedus kord kvartalis. Teede lagunemise perioodil  võib vallavalitsus piirata külateedel jäätmeveokite liikumist, et tagada teede säilimine ning läbitavus.
Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad,nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong,  biolagundatavad köögi- ja söökla jäätmed, suurjäätmed. Neid jäätmeliike tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg: Segaolmejäätmete mahutite minimaalne tühjendussagedus tiheasustusalal korterelamute juurest on vähemalt kord nädalas ja üksikelamute juurest vähemalt kord nelja nädala jooksul. Hajaasustusalal on segaolmejäätmete konteinerite minimaalne tühjendussagedus kord kaheteistkümne nädala jooksul. Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas.

Ühismahutite kasutamine: Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad küla, aiandusühistut või mitut kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks. Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine: Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks:

  1. juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  2. jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvila omanik) 1. maist kuni 30. septembrini. Vabastuse perioodiks loetakse ajavahemik 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Jäätmevaldaja esitab Vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Taotluse vorm on leitav Rae valla veebilehelt www.rae.ee rubriigist olulised viited ning blanketid.
Asjaolu, kas Vallavalitsus on jäätmevaldajat kirjalikult informeerinud päevast, mil jäätmevaldaja on liitunud korraldatud jäätmeveoga, või mitte, ja kas jäätmevaldaja on sõlminud jäätmekäitluslepingu või mitte, ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine jäätmevedajaga on samas väga soovitatav. Jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab piirkonna vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedustele.