Rae Sõnumite 2015.aasta septembrinumbris ilmunud infoleht

 

Kurna liiklussõlme ehitusest Rae Sõnumite 2015. aasta juuninumbris

Detsembris jätkatakse ehitustegevust kavakohaselt

 

Kurna liiklussõlme ehitusest Rae Sõnumite juulinumbris

Kurna eritasandilise ristmiku joonised

Aprillis algavad Kurna liiklussõlme ehitustööd

Kurna eritasandiline ristmik valmib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel järgmise aasta sügiseks.
Suurematest muudatustest liikluskorralduses antakse meedia vahendusel aegsasti teada, kuid vastavalt lepingule peab ehitaja ehitustööde ajal tagama ringteel vähemalt 1+1 asfalteeritud sõiduraja olemasolu ja liiklusseisakud ei tohi ületada 5 minutit.
„Koos eritasandilise ristmikuga ehitatakse neljarajaliseks ka Tallinna ringtee 4,4-kilomeetrine lõik (km 11,8–16,2) olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust kuni Kurna sõlmeni", teatas Maanteeameti projektijuht Meelis Laanpere.
 „Selle projekti raames jätkub Tallinna ringtee väljaehitamine I klassi tingimustele vastavaks maanteeks, kus sõidusuundade (2+2) vahel on eraldusriba ning kohalik liiklus on põhitrassi omast eraldatud," selgitas Laanpere.
„Sama ristmiku juurde ehitatakse ka jalg- ja jalgrattatee viadukt ning Kurna küla juurde ringtee alt läbi minev jalg- ja jalgrattatee tunnel ning ringteega ristuv Kurna-Tuhala maantee viiakse viaduktiga üle põhimaantee", kirjeldas projektijuht eritasandilise ristmiku komponente.  
Projekti sisse mahub ka ringteega ristuva Kurna-Tuhala maantee 2,7-kilomeetrise lõigu ehitamine kaherajaliseks III klassi maanteeks, 1520 m jalg- ja jalgrattateid, 4,2 km koguja- ja juurdepääsuteid ning 480 m müratõkkeseinu. Ehituse valmides paraneb oluliselt kogu lõigu liiklusohutus, liiklus muutub sujuvamaks ning bussiliiklus suunatakse kogujateedele.
Vastavalt lepingule peab ehitaja ehitustööde ajal tagama ringteel vähemalt 1+1 asfalteeritud sõiduraja olemasolu ning samuti peavad kõik ajutised ümbersõidud ja laiendused olema asfaltbetoonist kattega. Kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit ja seisakutest tekkinud järjekorrad ei tohi ületada 1,5 kilomeetrit.
Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu sõnul on töövõtjal kohustus välja anda infolehte ehitustöödest ja liikluskorraldustest, mis on mõeldud eelkõige kohalikele elanikele.
Ehitusleping Maanteeameti ja ühispakkujatest firmade RTS Infra OÜ ning Rand ja Tuulberg AS vahel allkirjastati 20. märtsil. Ehitustööd lähevad maksma 20 004 222 eurot ja 85 % sellest summast tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Lepingu järgi lõpevad tööd 19.09.2015.
 
Showing 6 results.
Items per Page20
of 1