« Back

Lagedi - Tuulevälja on valmis

Lagedi - Tuulevälja tee valmis sügisel 2019. 

Tee ehitas valmis Viaston Infra OÜ ning maksumuseks kujunes üle 300 tuhande euro. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae valla eelarvest. Meetme on töötanud välja Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus.