Matuseteenused

Rae Valla territooriumil asuvatel kalmistutel osutatavate matuseteenuste hinnakirja kehtestamine.

Korraldus