8/4/17

Mõigu tee on valmis

Peetri kooli taga asuva Mõigu tee lõigu remontimine ja sõidutee äärde valgustatud kergliiklustee ehitamine maksis 169 152,17 eurot. Tööde teostaja InfraRoad OÜ.

Author: SIGNE HEIBERG

Algab Mõigu tee remont

26. aprillist alustatakse Mõigu tee remontimise ja sõidutee äärde kergliiklustee ehitamisega. Tööde lõpptähtajaks on 15.juuni 2017.

Ehituse ajaks suletakse sõidukite liikluseks remonditav teelõik ja ümbersõit toimub Küti, Pargi ja Peetri teede kaudu.

Liiklusskeemi leiab SIIT

Töid teostab hankel parima pakkumuse teinud InfraRoad OÜ. Tööde maksumus on 172 973 eur. 

Sõidutee ehitatakse seitse meetrit laiaks, valgustatakse ja kooli poole tee äärde ehitatakse kolme meetri laiune kergliiklustee.