Rae vallas loodi esimesed naabrivalve piirkonnad juba 2005 aastal. 

Naabrivalve ühing on Eestis tegutsev mittetulundus ühing, eesmärgiga aidata kaasa igaühe turvalisuse suurendamisele. Ühing alustas oma tegevust aastal 2000, tänu aktiivsete Tallinna linnakodanike algatusele Nõmmel. Eesti Naabrivalve ühing omab liikmeid üle Eesti, kelle huvides turvalisuse ja ühtse kogukonna arendamisel korraldab koostööd nii kohalikul, kui riiklikul tasandil. Naabrivalve rakendamine tähendab naabrite poolt kokkulepitud koostööd turvalisuse hoidmisel ja tõstmisel ning ühiste huvide kaitsmisel konkreetses piirkonnas ehk naabrivalve sektoris. Naabrivalve sektori võib moodustada kortermaja, trepikoda, eramutega tänavalõik, suvilate piirkond, küla, läheduses asuvad talud, võib kaasata ka mõne ettevõtte, lasteaia, kooli jne. Huvigrupi tekkimisel saab Eesti Naabrivalve ühinguga liitudes vormistada lepingu, mille osapoolteks on kohalik omavalitsus, politsei, naabrivalve ühing, ning loodav naabrivalve piirkond - naabrivalve sektor. Lepinguga kinnitatakse ühise tegutsemise reeglid ning määratakse kontaktisikud politseist ja kohalikust omavalitsusest,  kes on edaspidi täpsemalt kursis antud piirkonna probleemidega ja tegutsevad kokkulepitud reeglite järgi. Ühingu liikmeks olemisega kaasnevad kulutused on sümboolsed, näiteks naabrivalve sektori eraisikust liige maksab 1 euro aastas majapidamise või kodu kohta. Naabrivalve sektor varustatakse ühingu poolt naabrivalve plakatite ja kleebistega, kõik sektori liikmed saavad mapid üksteise kontaktide ja tegutsemisjuhistega. Ühingu liikmed saavad mitmeid soodustusi meie koostööpartneritelt, ühing korraldab turvateemalisi koolitusi ja infopäevi, ning soovi korral aitab korraldada infoüritusi ka muudel liikmetele huvipakkuvatel teemadel.

MTÜ Eesti Naabrivalve

Tatari 12, Tallinn 10116
Tel/fax: 652 2522 GSM: 51 36 630
E-post: info@naabrivalve.ee
Reg. nr. 80130248

a/a EE90220000221014933159 Swedbank