Noortevolikogu

Noortevolikogu on valla noorte esinduskogu, mis tegeleb kohalike noorte seisukohtade esitamisega noorsootöö spetsialistile, vallavolikogule ja/või vallavalitsusele. Samuti saavad noored korraldada küsitlusi, kaasata oma tegevusse valdkonna asjatundjaid ja algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas. Noortevolikogu on loodud selleks, et Rae valla noored oleksid senisest rohkem kaasatud valda puudutavatesse küsimustesse. Igal noorel on õigus oma arvamust avalikult avaldada ja seisukohti kaitsta. Lisaks ettepanekute esitamisele oodatakse noortevolikogu panust ülevallaliste ürituste korraldamisel ja omaalgatuslike projektide elluviimisel.
 

Tänase koosseisu liikmed on:

Marko Järve

Johannes Kodumäe

Mariliis Kalinina

Mirell Karhu

Rasmus Sudi

Peter Robin Rattasepp

Loreli-Anett Visnapu

Loora Balašov

Oliver Uusmaa

Rae noortevolikoguga saab ühendust meiliaadressil raenoortev@gmail.com. Lisaks saab nende tegevusi jälgida Facebookis ja Instagrammis.

 

Rae valla Noortevolikogu 2020 valimiste tulemused

Noortevolikogu koosseis kinnitati 17.novembril 2020.

Valimistulemused kinnitati 17.11.2020 valimiskomisjoni otsusega

Valimiskomisjoni kuulusid: valimiskomisjoni esimees, Rae vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Mari-Liis Küüsmaa ja komisjoni liikmed: Rae Noortekeskuse juhataja Helen Siska, Rae Noortekeskuse infospetsialist Marii Rein, Vaida kooli õpilasesinduse president Steffen Soha ja Vaida kooli õpilasesinduse liige Johanna Pintmann.

Valimistel osales kokku 86 noort, kellest e-hääletusel www.volis.ee keskkonnas andis hääle 8 noort. Lisaks e-hääletamisele, oli noortel võimalus hääletada koolis, kus oli üles seatud hääletuskastid.

Rae valla Noortevolikogusse pääses üheksa Rae valla noort.

Lisa: Valimiskomisjoni kinnitamine 

 

Rae Vallavolikogu kinnitas 21. juunil 2016 määrusega nr 56 Rae valla noortevolikogu põhimääruse, millega pandi alus noortevolikogu tekkele.

Lisa: Rae valla noortevolikogu põhimäärus

 

Rae valla Noortevolikogu 2018 valimiste tulemused

Noortevolikogu koosseis kinnitati 7. novembril 2018
Valimistulemused kinnitati 07.11.2018 valmiskomisjoni otsusega
 
Valimiskomisjoni kuulusid: valimiskomisjoni esimees, Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Mari-Liis Paekivi ja komisjoni liikmed: Rae Noortekeskuse juhataja Mari-Liis Küüsmaa, Rae Noortekeskuse noorsootöötaja-infospetsialist Helen Siska, Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse president Karita Kalmus ja Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse liige Berit Hallik.  
Valimistel osales kokku 253 noort, kellest e-hääletusel www.volis.ee  keskkonnas andis oma hääle 4 noort. Lisaks e-hääletamise, oli noortel võimalus hääletada koolis, kus oli üles seatud hääletuskastid.
 
Neljast kandidaadist pääses noortevolikogusse 4. 
 
Lisa:
 

Rae valla Noortevolikogu 2017 valimiste tulemused

Valimistulemused kinnitati 23.01.2017 valmiskomisjoni otsusega. 
 
Valimiskomisjoni kuulusid: valimiskomisjoni esimees, Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap ja komisjoni liikmed: Jüri Noortekeskuse noorsootöötaja Agne Kokka, Jüri Noortekeskuse noorsootöötaja Indrek Paas, Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse president Kristina Laurits ja Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse liige Marta Juhkami. 
 
E-hääletusel www.volis.ee  keskkonnas andis oma hääle 34 noort. 
 
Kaheksast kandidaadist pääses noortevolikokku seitse.
 
Lisad:

Rae valla Noortevolikogu 1. koosseisu tegevuse lõpetamine