12. aprillil 2021 algab registreerimine Rae Õpilasmalevasse!

12. aprillil 2021 algab registreerimine Rae Õpilasmalevasse!

Ankeetide esitamine käib läbi Rae valla iseteeninduse kaudu.

Kohtade täitumise korral registreerimine suletakse.

NB! Võimalusel palume registreerida noorel malevasse end ise. Keskkonda sisenemiseks on vaja ID-kaardilugejat, lapse ID-kaarti ning ID-kaardi paroole (PIN1 ja PIN2). Sisenemine on võimalik ka Mobiil-ID ning Smart-ID kaudu.

Peale noore poolt algatatud taotluse esitamist saab lapsevanem teavituse nii e-maili peale, kui ka iseteeninduskeskkonda. Seejärel palume lapsevanemal noore poolt tehtud maleva taotlus iseteeninduskeskkonnas allkirjastada, alles siis jõuab taotlus ametnikuni. Lisaks annab selliselt tegutsemine hea eelduse selleks, et saame peatselt hakata koostama 3-poolseid töölepinguid noore, lapsevanema ja tööandja vahel.

Nii tööle kandideerimine, töölepingu sõlmimine, kui ka koolitustel osalemine on kõik väga vajalikud toimingud töötamise protsessis. Lubades ja võimaldades noortel ise tegutseda, anname me neile võimaluse iseseisvumiseks, kasvamiseks ja arenemiseks. Kui lapsel ID-kaart puudub, või esineb mõni muu takistus, siis saab taotluse esitada ka lapsevanem sisenedes ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil iseteeninduskeskkonda.

ID-kaart on kohustuslik alates 15-eluaastast, seega kellel tõesti ei ole võimalust internetis/arvutis avaldust täita, siis on võimalik esitada registreerimisankeet ka paberkandjal (ankeet on leitav lehe alumises osas).

Registreerimisankeedi palume saata (digi)allkirjastatult aadressile info@rae.ee või viia allkirjastatud ankeet väljatrükitult Rae Vallavalitsuse postkasti (seda varianti palume kasutada vaid äärmisel vajadusel).

Õpilasmalevas osalemiseks peab noor olema malevavahetuse toimumise ajaks vähemalt 13-aastane või vanem. Ööbimisega malevas saavad osaleda noored alates 15-eluaastast.

Ka sel aastal toimuvad töövestlused (5-10 inimest grupis, kohtumine toimub veebis). Töövestluse aeg pannakse paika pärast ankeedi laekumist.

Rae Õpilasmalev toimub kolmes vahetuses:

  • I vahetus 25. juuni- 4. juuli 2021 (ööbimisega, Roosta Puhkekeskuses, tööaeg 6h päevas)
  • II vahetus 28. juuni-9. juuli 2021 (ööbimiseta, tööaeg 4h päevas)
  • III vahetus 16. -27. august 2021 (ööbimiseta, tööaeg 4h päevas)

ESIMENE VAHETUS on ööbimisega (Roosta Puhkekeskuses). Töötatakse 6 tundi päevas (brutotunnitasu 3,48€). Ööbimisega vahetuses osalemiseks peab noor olema vähemalt 15-aastane.

Peale antud rühma registreerimist ja korraldajatelt kinnituskirja saamist tuleb maleva I vahetuses osalemiseks kanda osalustasu 30€  Rae Vallavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 10. juuniks, mis garanteerib malevakoha olemasolu. Osalustasu kandmine toimub arve alusel. Rae Vallavalitsus esitab igale lapsevanemale eraldi arve. Osalustasu eest tagatakse noorele 10 päeva jooksul majutus, toitlustus, transport, sisukas spordi- ja kultuuriprogramm ning maleva T-särk. Osaleda saab kokku 12 Rae valla noort. Osalejad valitakse registreerimisankeetide laekumise ja rühmavestluste tulemusel. Täpsem info saadetakse osalejatele e-maili teel. Esimese päeva kohaletulek koos vajalike vahenditega ning viimasel päeval lahkumine maleva majutuskohast koos asjadega on organiseeritud Rae Vallavalitsuse poolt. Vahepealse transpordi ning tegevuste organiseerimise eest hoolitsevad samuti rühmajuhid. 

TEISES JA KOLMANDAS VAHETUSES töötatakse juhendajate juuresolekul haljastusobjektidel 10 tööpäeva ja tunnitasu on 3,48€ (bruto). Tööd tehakse erinevates Rae valla ettevõtetes ning Rae valla allasutustes (koolid, lasteaiad, pargid jne). Lisaks saavad malevlased kaasa aidata ka sündmuse korralduses (III vahetuse noored on kaasatud Rae valla Noortefestivali korraldusse. Festival toimub 27. augustil). Teises ja kolmandas maleva vahetuses saab kokku osaleda 158 Rae valla noort. 

Rae Õpilasmalevasse pääsevad eelisjärjekorras Rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elavad noored, teised noored saavad osaleda vabade kohtade olemasolul.

NB!

Peale tööpäeva toimuvad rühmadesisesed vaba aja tegevused. Need tegevused kuuluvad maleva programmi juurde ning nendes osalemine on kohustuslik. Erandkorras saab puududa lapsevanema kirjalikul loal.

Malevavahetuse rühmajuhtideks on kvalifitseeritud noorsootöötajad. 

Õpilasmaleva korraldajateks on Rae Vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Rae Noortekeskusega.

Malevasse ei lubata noort, kui noore terviseseisund võib kahjustada noore enda või teiste tervist.

Lisainformatsioon: Kädi Kuhlap, kadi.kuhlap@rae.ee, tel +372 55525478.

NB!

Seoses võimalikest muutustest erinevate koostööpartnerite ja Rae Vallavalitsuse vahel ning tingituna COVID-19 viirusest võib Rae Õpilasmaleva vahetuste kuupäevades, tegevustes ning osalevate noorte arvudes toimuda muudatusi. Tuleb arvestada ka sellega, et õpilasmalev võib üldse ära jääda. Kõikidest muudatustest anname Teile teada siin kodulehel ja ka Rae valla sotsiaalmeedia kanalites. Registreerunud saavad informatsiooni ka e-maili teel.