13. aprillil 2020 algab registreerimine Rae Õpilasmalevasse!

Rae valla õpilasmalev toimub juhul kui olukord seoses koroonaviirusega on normaliseerunud ning eriolukord on läbi. 
 

Ankeetide esitamine käib läbi Rae valla iseteeninduse kaudu 13.aprillist 8.maini.

Kellel ei ole võimalust internetis/arvutis avaldust täita, siis on võimalik esitada registreerimisleht ka paberkandjal.

Registreerimislehed palume saata allkirjastatult.

Õpilasmalevas osalemiseks peab noor olema malevavahetuse toimumise ajaks vähemalt 13-aastane või vanem.

Sel aastal toimuvad töövestlused (5-10 inimest grupis). Töövestluse aeg pannakse paika pärast ankeedi laekumist.

Rae õpilasmalev toimub kolmes vahetuses:

  • I vahetus 25.juuni-03.juuli 2020 (ööbimisega Roostal, tööaeg 6h päevas)
  • II vahetus 29.juuni-10. juuli 2020 (ööbimiseta, tööaeg 4h päevas)
  • III vahetus 17 – 28. august 2020 (ööbimiseta, tööaeg 4h päevas)

Teises ja kolmandas vahetuses töötatakse juhendajate juuresolekul haljastusobjektidel 10 tööpäeva ja tunnitasu on miinimum 3,48 € (bruto). Tööd tehakse erinevates Rae valla ettevõtetes ning Rae valla allasutustes. Lisaks saavad malevlased kaasa aidata ka sündmuste korralduses (III vahetuse noored on kaasatud noortefestivali korraldusse). Päeva tööpäeva toimuvad rühmadesisesed vaba aja tegevused. 

Esimeses vahetuses toimub ööbimisega Roosta Puhkekülas. Kohapeal töötatakse 10 tööpäeva ning 6 tundi päevas (tunnitasu 3,48 €) . Ööbimisega vahetuses osalemiseks peab noor olema vähemalt 14-aastane. Peale antud rühma registreerimist ja korraldajatelt kinnituskirja saamist tuleb maleva I vahetuses osalemiseks kanda osalustasu 20€ Rae Vallavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 8.juuniks, mis garanteerib malevakoha olemasolu. Osalustasu kandmine toimub arve alusel. Rae Vallavalitsus esitab igale lapsevanemale eraldi arve. Osalustasu eest tagatakse noorele 10 päeva jooksul majutus, toitlustus, sisukas spordi- ja kultuuriprogramm ning maleva T-särk. Osaleda saab kokku 10 Rae valla noort. Osalejad valitakse registreerimisankeetide laekumise ja rühmavestluste tulemusel. Täpsem info saadetakse osalejatele e-maili teel. Esimese päeva kohaletulek koos vajalike vahenditega ning viimasel päeval lahkumine maleva majutuskohast koos asjadega on organiseeritud Rae Vallavalitsuse poolt. Vahepealse transpordi ning tegevuste organiseerimise eest hoolitsevad samuti rühmajuhid. 

Malevavahetuse rühmajuhtideks on kvalifitseeritud noorsootöötajad. 

Õpilasmaleva korraldajateks on Rae Vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Rae Noortekeskusega.

Malevasse ei lubata noort, kui noore terviseseisund võib kahjustada noore enda või teiste tervist.

Lisainformatsioon: Mari-Liis Küüsmaa mariliis.kyysmaa@rae.ee, tel +372 55525478