8. aprillil 2019 algab registreerimine Rae Õpilasmalevasse!

Ankeetide esitamine käib läbi Rae valla iseteeninduse kaudu 8.—26. aprillini.

Kellel ei ole võimalust internetis/arvutis avaldust täita, siis on võimalik esitada registreerimisleht ka paberkandjal.

Registreerimislehed palume saata allkirjastatult.

Õpilasmalevas osalemiseks peab noor olema malevavahetuse toimumise ajaks vähemalt 13-aastane või vanem.

Sel aastal toimuvad töövestlused (5-10 inimest grupis). Töövestluse aeg pannakse paika pärast ankeedi laekumist.

Rae Õpilasmalev toimub kolmes vahetuses:

  • I vahetus 17-28 juuni 2019 (10 tööpäeva)
  • II vahetus 08-19 juuli 2019 (ööbimisega Rõuges, 12 päeva)
  • III vahetus 29. juuli – 9. august 2019 (10 tööpäeva)

Esimeses ja kolmandas vahetuses töötatakse juhendajate juuresolekul haljastusobjektidel 10 tööpäeva ja tunnitasu on miinimum 3,20 € (bruto), välja arvatud ööbimisega rühm. 

Teises vahetuses töötatakse 10 tööpäeva ning tunnitasu on samuti 3,20 €. Teise vahetuse kestvus on kokku 12 päeva (nädalavahetusel ei töötata, vaid on planeeritud erinevad tegevused) ja töötatakse 6 tundi päevas. II maleva vahetus on ööbimisega, noor peab olema vähemalt 15-aastane või vanem. Peale antud rühma registreerimist ja korraldajatelt kinnituskirja saamist tuleb maleva II vahetuses osalemiseks kanda osalustasu 30€ Rae Vallavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 30. maiks, mis garanteerib malevakoha olemasolu. Osalustasu kandmine toimub arve alusel. Rae Vallavalitsus esitab igale lapsevanemale eraldi arve. Osalustasu eest tagatakse noorele 12 päeva jooksul majutus, toitlustus, sisukas spordi- ja kultuuriprogramm ning maleva T-särk. Osaleda saab kokku 10 Rae valla noort. Osalejad valitakse registreerimisankeetide laekumise alusel. Ööbimisega malev toimub Rõuges. Täpsem info saadetakse osalejatele e-maili teel. Esimese päeva kohaletulek koos vajalike vahenditega ning viimasel päeval lahkumine maleva majutuskohast koos asjadega on organiseeritud Rae Vallavalitsuse poolt. Vahepealse transpordi ning tegevuste organiseerimise eest hoolitsevad samuti rühmajuhid. 

Kolmanda vahetuse ajal töötavad vähemalt 2 ööbimiseta malevarühma ning üks ööbimisega rühm Peetris. Ööbimisega rühmas saavad osaleda 10 Rae valla noort ning lisaks 10 Rõuge noort. Osalustasu on 20 €, mille eest tagatakse noorele toitlustus, majutus, sisukas spordi- ja kultuuriprogramm ning maleva T-särk. Ööbimisega malevas saavad osaleda 15+ noored, kes töötavad maksimaalselt 6h päevas. 

Malevavahetuse rühmajuhtideks on kvalifitseeritud noorsootöötajad. 

Õpilasmaleva korraldajateks on Rae Vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Rae Noortekeskusega.

Malevasse ei lubata noort, kui noore terviseseisund võib kahjustada noore enda või teiste tervist.

Lisainformatsioon: Mari-Liis Küüsmaa mariliis.kyysmaa@rae.ee, tel +372 6056764/55525478