Paraspõllu looduskaitseala

9/7/20

Paraspõllu soo asub Rae ja Raasiku valla piiril. See on ulatusliku Peningi turbaraba kagusopp, mis piki Käpa ehk Silmsi oja kiiluna ümbritsevate moreenseljandike vahele sirutub. Soo põhjapiir on küllaltki tinglik. Ka rahvasuus ei ole tehtud Paraspõllu ja Peningi sool kindlat vahet.

Kasvukohatüüpidest on valdav madalsoo. Vähemal määral esineb puisraba, lodumetsa, lammisood ja allikasood. Siirdesood esineb vaid laiguti massiivi lääneosas. Loogana kulgev oja poolitab soo kaheks eriilmeliseks osaks.

Paraspõllu looduskaitseala hõlmab 476 ha. Paraspõllu nime sai kaitseala soo keskel asuva samanimelise talu järgi.

Kõige suurem haruldus, mis sealt 1993. aastal leiti, oli püsiksannikas (Swertia perennis) – I kategooria kaitsealune liik. Paar aastat hiljem leiti ka alpi võipätakas (Pinguicula alpina). Samuti kasvab seal suhteliselt haruldane II kategooria kaitsealune liik koldjas selginell (Selaginella selaginoides). Seal kasvab ka eesti soojumikas (Saussurea alpina esthonica).