Puude raie

Raie metsamaadel
Rae vallas väljastab raielube metsamaa sihtotstarbega maaüksustele Keskkonnaameti Harju-, Järva-, Rapla regiooni Harju kontori metsanduse spetsialist Toomas Rebassoo, tel 6744808, 5234270, toomas.rebassoo@keskkonnaamet.ee.
Piirkondliku metsanduse spetsialisti vastuvõtte enam Rae vallamajas ei toimu. Metsanduse spetsialist võtab vastu Harju kontoris Viljandi mnt 16, Tallinn. Lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning R 9.00-12.00
 

Raie mittemetsamaadel
Puude raieks mittemetsmaadel on vajalik taotleda Rae Vallavalitsuselt raieluba. Raieloa saamiseks peab esitama puu raieloa taotluse.
Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult Rae Vallavalitsusele.