Puudega inimese parkimiskaart

Parkimiskaart antakse isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmise, raske või sügava puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. 

Puudega inimene saab parkimiskaardi kohalikult omavalitsuselt.

Selleks tuleb esitada

  • 3×4 cm pilt
  • SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1) kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.