10/16/20

Puurkaevud ja soojuspuuraugud

 

Asjaajamine puurkaevu planeerimisest kuni üleandmiseni on leitav:

https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/vesi/puurkaevu_rajamine1.pdf

Author: LIIS OLLIN