Rae Sõnumite väljaandmisest

Rae vallavalitsuse ametlik väljaanne Rae Sõnumid ilmub kord kuus (ilmumisgraafik).

Avaldame materjale, mis on kooskõlas kehtestatud volikogu määrusega ja vaba mahu olemasolu korra ka kuulutusi ja reklaame.

2021. aasta reklaami avaldamise hinnakiri on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22. septembri 2020 korraldusega nr 1252 

Autorilugude puhul on väljaandjal õigus kontrollida faktitäpsust. Väljaandja ei võta vastu materjale, mis õhutavad vaenu, rassismi, halvustavad erapoolikult väljaandjat, kodanike sugu, religioosset või poliitilist kuuluvust.

Ilmumisgraafik

Reklaami hinnakiri

Reklaami tellimine

Rae Sõnumid veebiajakiri