Rae vald 154

Rae valla 154. sünnipäeva pidulik tähistamine.

Otseülekanne Vaida põhikoolist 28. novembril kell 19. NB! Sellel sündmusel järelvaatamist ei ole!