Rae valla esindusvõistkonna toetus

Ootame Rae valla esindusvõistkonna toetuste taotlusi
 
Rae valla esindusvõistkonna toetust võivad taotleda Rae vallas tegutsevad spordiklubid, mis tegelevad võistkonnaaladega, mida Rae Huvialakooli spordiosakonnas arendatakse ehk jalgpall, korvpall ja võrkpall. Toetust saavad taotleda Meistri- ja esiliigas osalevad mees- ja naiskonnad.
 
Taotlusi ootame kuni 1. detsembrini 2022 (k.a).
 
Olulisemad tingimused toetuse taotlemiseks:
 
•  Spordiklubi on registreeritud Rae valda ning on siin tegutsenud viimased 24 kuud;
 
•  Esindusvõistkonna nimes peab olema kasutatudsõna „Rae" või Rae vallas asuva aleviku nime;
 
• Spordiklubi on Eesti Olümpiakomitee liikmeks oleva spordialaliidu või -föderatsiooni liige;
 
• Spordiklubi tegutseb Rae vallas harrastus- võistlusspordi arendamisega ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel.
 
Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti kogumaksumusest.
 
Tutvu täpsemate nõuetega spordiklubile ja treeneritele taotluse esitamiseks Rae valla esindusvõistkonnale toetuse andmise korraga https://www.riigiteataja.ee/akt/420112020025

 

Taotlus palun esitada läbi e-keskkonna vajutades siia

Vajadusel on võimalik taotlus esitada ka paberil.

Taotlusvorm pdf

Esindusvõistkonna toetuse leping

Täidetav aruande vorm word failina