Ravikindlustuseta isiku ravikulude toetus

Toetus on ette nähtud halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks.

  • Toetust võib taotleda ravikindlustuseta isik.
  • Taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.
  • Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavale raviasutusele garantiikirja kulude tasumise osas.

Toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel.