Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada üldjuhul puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega ja liikumisraskustega isikul, kelle puue või muu liikumisraskus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud:

  • arsti vastuvõtule sõitmiseks;
  • rehabilitatsiooniteenustele, haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;
  • hädavajalike asjaajamistoimingute teostamiseks;
  • erakorralised juhtumid;
  • tööle või õppeasutusse sõitmiseks.

Sotsiaaltranspordi kasutamisel rakendub isikule omaosalus, mis on 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta.

Taotlust menetleb Ülle Parmas 605 6773, 526 6774.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.