« Back

Info 2019/2020. õppeaastal kooliteed alustavate laste vanematele

10. veebruarist algab Rae valla e-teenuste Arno keskkonnas esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks.

Jaanuari jooksul aga tuleks vaadata üle laste andmed rahvastikuregistris, sest taotlusi saab esitada nende laste kohta, kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel on Rae vald 1. veebruari 2019.a seisuga.

Rahvastikuregistri andmetel on sügisel Rae valla lapsi esimesse klassi minemas 345, kellest 212 läheb kooli Peetri, 98 Jüri, 18 Lagedi ja 16 Vaida piirkonnas.

Peetri piirkonna peredel on lisaks Peetri-Lastead Põhikoolile ja Järveküla Koolile võimalus valida juba koolikoht 2020. aasta sügisel valmivas Kindluse Koolis. Kolm esimest klassi, mis komplekteeritakse tulevasse Kindluse Kooli, õpivad ühe õppeaasta Järveküla Koolis ning suunduvad alates 2020/2021 õppeaastast koos õpetajatega Kindluse Kooli.