« Back

Koolieelsete lasteasutuste kohatasudest

Rae Vallavalitsus on teinud ettepaneku Rae Vallavolikogule muuta Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra alates september 2023.

Rae valla koolieelsetes lasteasutustes on lapsevanema poolt kaetava osa määr 80 eurot kehtinud alates jaanuarist 2020. Rae valla koolieelsetes lasteasutustes käib 1940 last. 2023. aastal lapsevanemate poolt kaetav osa moodustab 11,4% lasteaedade tegevuskuludest. Rae valla lasteaedadega seotud kulud on pidevalt kasvanud: 2021. aastal olid lasteaedade kogukulud 10,3 miljonit eurot, 2022. aastal 12,7 miljonit eurot ning 2023. aastal eelarve on 15,2 miljonit eurot ehk 19,5% suurem kui möödunud aastal. Suures osas on kasvu põhjuseks töötasude ja energiakulude kasv (2023 versus 2021 on kulude kasv 4 886 244 eurot ehk 47,4%). 

Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 järgi on lubatud vanemate poolt kaetava osa määr kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Rae Vallavalitsus teeb ettepaneku siduda Rae valla koolieelsete lasteasutuste tasu 15% protsendiga töötasu alamäärast, mis tähendab 2023. aastal lasteaia kohatasu 108,75 eurot. Lasteaia kohatasu tõstmisega 15%-ni kehtivast töötasu alamäärast tõuseb lapsevanemate poolt kaetav osa 15,6%-ni lasteaedade 2023. aasta tegevuskuludest. 

Endiselt jäävad kehtima kõik soodustused kohtasu maksmisel vastavalt määrusele:
- Pere teise lapse kohatasu suurus 50% ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.
- Peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 25%.
- Vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, võivad taotleda soodustust kohatasu maksmisel.  

Rae valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osas määra muutmine toob kaasa muudatuse ka Rae valla poolt lapsehoiuteenuse rahastamises. Lastehoidudes käiva lapse vanema osalustasuna rakendub Rae valla lastele samuti osalustasu 15% kehtivast töötasu alamäärast.  

Volikogu arutab antud punkti 20. juuni istungil.