Järveküla Kooli ristmikust

Seoses kooli ehitamisega muudetakse Vana- Tartu maantee- Reti tee liikluslahendust. Ehitustöödega alustati 25. juulil ja planeeritud lõpp on kahe kuu pärast.

Vana- Tartu maanteele ehitatakse bussitaskud, kaks künnist koos valgustatud ülekäiguradadega. Reti teele ehitatakse samuti valgustatud ülekäigurada. Ülekäigurajad saavad ohutussaared ja liiklusohutuse tõstmiseks piiratakse sõidukite liikumiskiirus 50 kilomeetrile tunnis.

Järveküla Kool ristmiku ehitamine toimub Maanteeameti poolt koostatud projekti alusel ja eesmärgiga ehitada see turvaliseks kõigi liiklejate jaoks.

Vaata liikluslahendust SIIT

Hiljemalt augusti keskel kolitakse algkooli maja ruumidesse sisse

15. juuli seisuga kulgevad koolimaja ehitustööd hoogsalt ja igati plaanipäraselt.

Projektijuht Marek Söödi sõnul näeb õige pea koolimaja ees rohelist jalgpallistaadionit. Kõik olulised ettevalmistused on tehtud, et hakata Järveküla Kooli jalgpallistaadionile paigaldama kunstmurukatet.
Paari nädala pärast saab kergejõustikustaadion tartaankatte ning õige pea asutakse asfalteerima kooli ümbruse teid ja platse.
Järveküla Kooli algklasside majas on käimas hoogsad siseviimistlustööd, et hiljemalt augusti keskel saaks ruumidesse sisse kolida ja 1. septembri avaaktuseks kõik vajalikud ettevalmistused teha.

Vallavanem valmiva hoone ehitusest volinikele

17. mai korralisel volikogu istungil andis vallavanem Mart Võrklaev volinikele ülevaate Järveküla Kooli ja Vaida põhikooli juurdeehituse ehitamise teemal ja kinnitas, et ehitised valmivad tähtaegadeks.

Mõned nädalad tagasi käis meediast läbi uudis, mis puudutas Rae Kivitehase poolt toodetavaid betoonplokke, mida kasutatakse Järveküla Kooli ehitamisel. Kuna Rae vallavalitsus oli enne teema ajakirjandusse jõudmist probleemidega kursis, uuriti juba probleemide tausta ja tegeleti lahendamisega.

Lühidalt toimunust Järveküla Kooli ehitamisel

Järveküla kooli ehitaja Nordecon AS tuvastas Järveküla Kooli ehitusobjektil osadel plokkidel visuaalseid puudusi. Kahtlased kivid viidi 19.02.2016 Nordeconi initsiatiivil kontrolli Teede Tehnokeskus AS- i.

Ennetamaks ehitustegevuse peatumist konsulteeris ehitaja võimalike lahenduste osas ehitustöödega jätkamiseks nii hoone projekteerijaga kui omanikujärelevalvega. Täiendava abinõuna otsustati müüritise täisbetoneerimine, kuigi visuaalselt defektseks osutunud plokid tõsteti koheselt kõrvale ja ei kasutatud kooli seinte ehitusel.

Kividele kontrolli teostanud Teede Tehnokeskus AS tuvastas 21.03.2016, et uuritud plokkidest ei vastanud mitmed kehtestatud nõuetele. Ehitaja tagastas ebakvaliteetse partii materjali tootjale, mis asendati kvaliteetsete, nõuetekohaste ehitusplokkidega.

Ehitaja on vallavalitsusele kinnitanud, et ebakvaliteetseid plokke ei ole kooli seinte ehitusel kasutatud. Täiendava kindluse saamiseks on teostaud  Järveküla kooli projekteerija Sweco Projekt AS poolt betoonplokkidest kandeseinte kontrollarvutused arvestades katseprotokolli tulemusi. Arvutuste tulemusel on projekteerija kinnitanud, et seinte kandevõime on igal juhul tagatud.

Rae vallavalitsus on küsinud seinte kandevõime kohta seisukohta objekti ehitusjärelvalve teostajalt, kelleks on Telora-E AS.  Ehitusjärelvalve teostaja on vallavalitsusele kinnitanud, et seinte kandevõime on piisav ja hoone turvalisus on tagatud.

Vallavalitsuse seisukoht

Vallavanem Mart Võrklaev on seisukohal, et ehitaja Nordeconi AS vastutustundlik tegutsemine ja ettevaatusabinõude rakendamine koos ehitusjärelvalve Telora – E AS-i kinnitusega on piisav, et olla kindel Järveküla Kooli hoone ehituskvaliteedis, mis tähendab, et ehitustegevusega saab jätkata ja laste turvalisus on tulevases hoones tagatud.  

Vallavanem Mart Võrklaev resümeerib: „Hea on see, et vaatamata ebameeldivale intsidendile, mis on avalikku ruumi tekitanud palju müra, saab algklasside maja õigeaegselt valmis ja 1. septembril saavad koolilapsed tulla uude koolimajja."

 

Järveküla Kool sai nurgakivi

Rae vallavanem Mart Võrklaev ja Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink, abivallavanem Madis Sarik ja kooli direktor Mare Räis asetasid koos Järveküla Kooli tulevaste õpilaste Helena ja Johannes Pallo ning Tristan Sebastian Haddad´ga nurgakivi Järveküla Kooli ehitusele. 

Uudisest lähemalt http://www.rae.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/nkZlwjcSoB23/content/id/11324671?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rae.ee

Videolugu  https://www.youtube.com/watch?v=pBndn92EZx4

 

 
 

Veebruaris tegutsetakse peamiselt välistrasside rajamisega ja hoone seinade ehitusega

 

Ehituse projektijuht Marek Sööt ütles veebruari teise töönädala alguses, et võitlus nii sademete kui sulavetega on viimastel nädalatel olnud igapäevane ja õnneks on suudetud nüüd ka see lahing peaaegu võita. Töö jätkub kiire tempoga ja loodame, et sademeid ikkagi ka natuke vähemaks jääb.

Rajatud on algkooli vundamendid ja osa põhikooli vundamendist. Samuti on algkooli osas juba kerkimas klassiruumide vaheseinad, kuhu siis järgmisel kuul hakkavad toetuma paneelid.

Veebruaris tegutsetakse peamiselt välistrasside rajamisega ja hoone seinade ehitusega (nii algkoolis kui ka põhikoolis). Samuti hakatakse välja ehitama basseiniosa juba koos tehnokorrusega. Hoone kiiremat kerkimist saab näha juba järgmisel kuul, kui plaanide kohaselt algavad karkassi montaažitööd.

 

Rae valda hakati ehitama põhjamaade stiilis kooli

Rae valla kõige asustustihedamasse Peetri piirkonda hakati uue aasta esimesel tööpäeval ehitama kolme paralleelklassiga Järveküla Kooli, mis ruumide liigenduselt ja lisavõimaluste poolest sarnaneb põhjamaade stiilis õppeasutusele.

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et kui ei oleks olnud hankevaidlust,  pidanuks ehitamise algus olema juba paar kuud varem. „ Kuid tänasel päeval on oluline tõdeda, et uus enam kui 600-kohaline kool hakkab kerkima ja sügisel saame avada Eesti kõige kaasaegsema kooli."

Vallavanem toob hea uudisena välja ka selle, et koolil saab olema oma ujula,  mida koolivälisel ajal saab kasutada kogu kogukond. 

Hoone projekteerimist eest vedanud  ja ka ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik kõneles, et hoone saab olema kõige laiemas tähenduses funktsionaalne." See ehitatakse nii õppetegevuse läbiviimiseks kui ümberkaudsete inimeste sportimise ja vabaaja sisustamise jaoks," tutvustas Sarik ehitatava hoone projekti.

Lisaks ujumistreeningutele luuakse võimalus liikumis- või tantsutreeningute läbiviimiseks. "Selleks  ehitatakse ujulakompleksi peal asuvale korrusele 300 m2 saal, mille juures hakkab asuma 150m2 jõusaal ning riietusruumid koos pesuruumidega," kõneles Sarik lisades, et koolihoone juurde kuulub ka jooksurajaga ümbritsetud 38 x 60 spordiväljak pallimängude ja kergejõustikualade harrastamiseks.

Järveküla Kool hakkab teenindama ümberkaudsetes asulates elavaid lapsi. Uusim kool saab kodukooliks Järveküla, Peetri ning Assaku alevike, Uuesalu ja Rae küla piirkondade lastele.

Lepingujärgne ehitamise lõpptähtaeg on 23. oktoober , kuid eesmärgiks on kõigi osapoolte pingutusel avada kooli algklasside maja 1. septembril  2016.

Foto pildistatud 5. jaanuaril 2016

Järveküla Kooli direktor alustas tööd novembris 2015

Novembris 2015 alustas tööd direktor Mare Räis. Loe intervjuud siit

http://aj.ee/vyow

Vaade Järveküla koolile Vana- Tartu maanteelt. SWECO Projekt AS

Järveküla Kooli projekti on teinud SWECO Projekt AS, vastutav arhitekt on Ahti Kooskora. Meeskonda kuulusid arhitektid Maret Volens, Andres Volens, Loona Kikkas, Erko Luhaaru ja Peep Urb.

Koolihoone sisearhitektid on Margit Teikari ja Tuuli Trei. Kooli ümbruse on planeerinud maastikuarhitekt Piret Kirs.

 

 

Allkirjastati peatöövõtuleping Järveküla Kooli ehitamiseks

Rae vallavanem Mart Võrklaev ja AS-i Nordecon juhatuse liige Avo Ambur  kirjutasid Peetri piirkonda ehitatava uue põhikooli – Järveküla Kooli ehitamise peatöövõtulepingule alla 23. novembril 2015.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on Nordecon AS tunnistatud 4.novembril  11 506782,24 euro suuruse pakkumusega  (sisaldab käibemaksu) riigihanke „Järveküla Kooli projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ parimaks pakkujaks. „ Kuid kuna kogu protsess on kujunenud oodatust pikemaks ja seda eelmise hinnalt parima pakkuja Nordlin Ehitus OÜ enda pakkumise vaidlustamise tõttu, siis kooli ehitamise algus on lükkunud esialgsest plaanist hilisemaks,“ kõneles vallavanem.

Vallavanem lisas, et kahjuks kulus liiga palju aega vaidlemise peale, mille lõpptulemusel oli küll vallal õigus Nordlinilt vastavalt pakkumisele  ehitusteenust nõuda, kuid ettevõtja maksuvõla tõttu jäi leping nendega lõpuks siiski sõlmimata.

AS -i Nordecon juhatuse liige Avo Ambur ütles peatöövõtulepingu allkirjastamisel, et kooli ehitamise ettevalmistustöödega alustatakse võimalikult kiiresti ja kopp maasse saab löödud hiljemalt jaanuari alguses. Hoone valmissaamiseks on koos eeltöödega ettenähtud 11 kuud, mis tähendab, et kool peab olema täies ulatuses valmis 2016. aasta 23. oktoobriks.

Kuigi koolihoone valmimise lõpptähtaeg on lepinguga paigas, otsitakse ehitust kureeriva abivallavanem Madis Sariku sõnul lahendusi, et õppetöö saaks uues majas alata 1. septembril. „Loodame avada õppeaasta alguses vähemalt algklasside maja“, kõneles Sarik. 

Vallavanem Mart Võrklaev kinnitab, et lapsevanematel muretsemiseks põhjust ei ole. „ Vallavalitsus teeb kõik selleks, et õppetöö saaks piirkonna laste jaoks alata 1. septembril 2016 ning kindlasti leiab selleks lahendused.“

Madis Sarik kirjeldas uut kooli kui põhjamaadele omast õppeasutust – seda nii ehitusstiililt kui ruumide liigenduselt. Hoone saab olema multifunktsionaalne, mis tähendab, et see ehitatakse nii kvaliteetse õppetegevuse läbiviimiseks kui ümberkaudsete inimeste sportimise ja vabaaja sisustamise jaoks. Koolis on ruumi kolmele paralleelklassile, õpilased ja koolipersonal saavad enda käsutusse igati kaasaegse ja kõigile vajadustele vastava koolikeskkonna.

Vallavanem Mart Võrklaev toob hea uudisena välja, et kool saab ka oma ujula,  mida saab koolivälisel ajal kasutada kogu kogukond.  „Kui eesseisvaid ehitustöid kokku võtta, siis Järveküla Kool koosneb kolmest omavahel ühendatud koolihoonest, avalikust ujulast ja spordirajatisest, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile huvilistele“.

Peetri alevikku Reti tee ja Vana-Tartu maantee kerkiva koolihoone brutopindala on 14 798 ruutmeetrit. Pikemalt saab lugeda Peetri piirkonda rajatava Järveküla Kooli ehituseelse protsessi ja projekti kohta siit http://www.rae.ee/uus-pohikool-peetri-piirkonnas.

Järveküla Kooli ehitamiseks tunnistati edukaks Nordeconi AS pakkumus

Rae Vallavalitsus tunnistas 4. novembri istungil riigihanke „Järveküla Kooli projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ edukaks pakkujaks Nordecon AS-i. Varasemalt edukaks osutunud pakkuja OÜ Nordlin Ehitus pakkumus tunnistati kehtetuks ettevõtte maksevõla tõttu ning OÜ Nordlin Ehitus kõrvaldati hankemenetlusest.

Riigihankel „Järveküla Kooli projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ oli OÜ Nordlin Ehitus järel ehitusmaksumuselt järgmine parim pakkuja  Nordecon AS, mis esitas pakkumuse summas 11 506782,24 eurot (koos käibemaksuga).

„Kui tehtud otsust ei vaidlustata, sõlmitakse 14 päeva möödumisel Järveküla Kooli ehitustööde töövõtuleping Nordecon AS-ga,“ oli vallavanem Mart Võrklaev optimistlik.

Vallavanem rääkis, et kolme paralleelklassiga põhikooli projekteerija ja ehitaja peatöövõtja leidmiseks  kuulutati  riigihangete registris välja hange juba 20.07.2015. 4. septembriks, pakkumuste esitamise tähtajaks laekus 7 pakkumust, mis kõik kvalifitseeriti ja tunnistati vastavaks ning edukaks tunnistati OÜ Nordlin Ehituse pakkumus.

2.oktoobril esitas OÜ Nordlin Ehitus vaidlustuse Riigihangete vaidlustuskomisjonile pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta, kuid 26.10.2015 otsusega jättis Riigihangete vaidlustuskomisjon vaidlustuse rahuldamata. 

Rae vallavalitsus oli vahetult peale eelnimetatud otsust valmis sõlmima parima pakkumuse tegijaga töövõtulepingu, kuid 02.11.2015 vallavalitsuse poolt tehtud maksuvõla puudumise kontrollimisel selgus, et ettevõttel on maksevõlg, mida ettevõtja ka antud tähtajaks 03.11.2015 ei likvideerinud. Riigihangete seadusest tulenevalt ei saa lepingut sõlmida maksevõlga omava ettevõttega ja ta tuleb hankemenetlusest kõrvaldada. 

Ehitusloa väljastamine Peetri alevikus Reti tee 20 kinnistul Järveküla põhikooli ehitamiseks

 

Vallavalitsuse korraldus Ehitusloa väljastamiseks Peetri alevikus Reti tee 20 kinnistul Järveküla põhikooli ehitamiseks

 

Järveküla Kool ehitatakse kolmes hoone mahus ja kasulikuna kogukonnale

Järveküla Kooli hoone ehitakse kolmes omavahel ühenduses olevast osast, millest algklasside maja on ühekorruseline, koolimaja südameks olev aatrium koos söökla ja aulaga kahekorruseline ning põhikooli osa koos spordikompleksi, huvialakooli ja raamatukoguga on kolm korrust kõrge.

Abivallavanem Madis Sarik, kes on olnud projekteerimistööde eestvedaja, ütles, et Rae valla kõige uuem kool hakkab sarnanema põhjamaadele omase õppeasutusega ja seda nii ehitusstiililt kui ruumide liigenduselt. Alljärgnevalt saab ülevaate, millised hakkavad olema hoonete osad ning milliseks on planeeritud hoone väljanägemine.

Algklasside maja

Järveküla Kooli ehitamisel on väga oluliseks peetud seda, et algkooli majas saaksid õpilased paikneda oma koduklassi lähedal. Igale lennule on loodud oma üksus, mis koosneb garderoobist, kolmest koduklassist, sotsiaalse läbikäimise pinnast ning tualettidest. Selline maja-majas kontseptsioon loob intiimsema ja privaatsema keskkonna suures koolimajas ning aitab ka paremini koolieluga kohaneda. Algkooli majal on sissepääse kokku neli, 12 koduklassi, 2 keelteklassi, 1 väikeklass, õpetajate tuba, abiruum ning tualetid.

Aatrium

Peasissekäik hakkab olema hoone aatriumi osasse, kust pääseb edasi hoone nii algkooli kui põhikooli osadesse. Aatriumi fuajee taga asub söökla ja köök koos teenindavate ruumidega. Kahekorruselise aatriumi teisel korrusel hakkab asuma aula koos lava, riietusruumide ja helitehnika ruumiga.

Põhikooli osa

Kolmekorruselisse põhikooli osasse pääseb nii aatriumist kui hoone lõunakülje poolsest küljest. Esimesel korrusel asuvad 2 garderoobi, 7 ainekabinetti, 2 keelteklassi, muusikaklass, loodusõpetuse klass, poiste tööõpetuse ruumid, spordikompleks saali ja riietusruumidega ning abiruumid.

Teisele ja kolmandale korrusele pääseb nii liftist kui kahest trepist. Teisel korrusel asuvad 2 garderoobi, 8 ainekabinetti, tüdrukute kodundus- ja kokandusklass, füüsika-keemia klass, õpetajate tuba ning administratsiooni ruumid.

Kolmandal korrusel asuvad raamatukogu koos hoidlaga, keelteklass ning huvikooli kunstistuudio, muusika individuaalõppe- ning rühmaõppeklassid. Huvikooli osasse saab olema ka eraldi sissepääs väljast.

Spordikompleks

Kolmekorruselise hoone osa läänepoolsesse otsa on planeeritud ujulakompleks koos eraldi sissepääsu ja fuajeega. Ujulakompleksi teisele korrusele on planeeritud nii 300 m2 mitmeotstarbeline saal, kus on ruumi nii tantsutreeningute kui muude ruumi nõudvate huvitegevuste jaoks.  Selle juures hakkab asuma ka 150m2 jõusaal ning riietusruumid koos pesuruumidega.

Spordikompleksi juurde kuulub spordiväljak pallimängude ja kergejõustikualade harrastamiseks. Staadioni mõõdud on 38 x 60 ja selle ümber hakkab asuma tartaankattega jooksurada.  Sporditegemise võimaluste loomise juures peetakse oluliseks seda, et nii välisrajatisi kui siseruume saab kasutada samuti peale õppetöö tegevust ning seepärast on hoone kolmekorruselisse ossa mõeldud eraldi sissepääs spordikompleksi, kus asuvad sportlaste jaoks riietusruumid koos pesemisvõimaluste ja saunaruumidega.

Välisilmes annab tooni klaas

Projekti järgi hakkab hoone välisilme olema lakooniline ja vaoshoitud. Fassaadi ehituseks kasutatakse  veekindlat betooni, klaasi, kompaktlaminaadist välisviimistlusplaate ning perforeeritud metallplaadid. Hoone passiivseks jahutamiseks kasutatakse perforeeritud plekist päikesevarjestust.

Hoone suletud netopind on 11 967,2 m². Ehitisealuseks pinnaks on arvestatud 7015,5 m². Koolihoone maksimaalne kõrgus on 12,5 m.

26. augustil 2015 toimub koosolek, kus selgitatakse üleviimist Peetri Koolist Järveküla Kooli

Järveküla Kooliga ühes teeninduspiirkonnas asuv Peetri Kool on saatnud mai lõpus 2015. õ-a kooliminevate laste vanematele kirja, kus on märgitud, et 1E-1K klassi lapsed lähevad aastal 2016 Järveküla Kooli. Kuid see ei ole hariduse peaspetsialisti Marju Randlepa sõnul kindlasti jaotus, mida muuta ei saa. „Peetri Koolist Järveküla Kooli tuleb üle viia seitsmest klassikomplektist kolm ning esialgse arvestuse järgi saavad olema need 1 E, 1 G ja 1 K.  Kui näiteks 90% klassist soovib üle minna, siis üleviimine toimub, aga need, kes üle minna ei soovi, ei pea seda tegema. Eesmärk on leida ikkagi kõigi jaoks võimalikult sobiv lahendus, mis tähendab, et iga vanemaga räägitakse eraldi“. Eesoleval sügisel kooliminevate laste esimeste klasside koosolek toimub 26. augustil kell 18 ning seal räägitakse kõigest lähemalt. 

Volikogu kehtestas Järveküla Kooli planeeringu ja tutvus kooli projektiga

19.mai volikogu istungil kehtestati detailplaneering Järveküla Kooli rajamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha ning asub Rae vallas Peetri alevikus Vana-Tartu maantee ja Reti tee ääres. Lähialana on planeeringusse kaasatud teede- ja tehnovõrkude rajamiseks vajalik maa- ala.

 

Vallavanema ülesandeid täitev ja planeeringute eest vastutav abivallavanem Priit Põldmäe ütles, et nüüd kui planeering on kehtestatud, saab edasi minna projekteerimistööde ja ehitusprotsessi ettevalmistamisega. „ Uue kooli eskiisprojekt on valmis ning niipea kui on projekteerimine lõppenud ja ehitushange on läbi viidud, tuleb kooli ehitusega algust teha,“ kõneles Põldmäe.

 

Vallavalitsus tutvustas 19. mai volikogu istungil kooli eskiisprojekti ka volikogu liikmetele. Kokkuvõttes koosneb hoonete kompleks kolmest osast: esimene kõige madalam osa on algkooli tarbeks, keskmises osas asuvad aula ja söögiruumid ning tagumises ja kõige suuremas kolmekorruselises osas asuvad põhikooli astme õpperuumid, võimla, lugemissaal ja kauneid kunste ning sporti õpetava huvialakooli klassid. Tagumise hoone osas  on arvestatud ka võimaliku ujula rajamisega.

 

Projekteerimistöid eestvedanud abivallavanem Madis Sarik on öelnud, et Järveküla Kool hakkab ehitusstiililt ja ruumide liigenduse poolest sarnanema põhjamaadele omase õppeasutusega. Hoone saab olema multifunktsionaalne, mis tähendab, et see ehitatakse nii kvaliteetse õppetegevuse läbiviimiseks kui ümberkaudsete inimeste sportimise ja vabaaja sisustamise jaoks.

 

Ehitustöödega alustatakse hiljemalt sel sügisel. Järveküla Kool avab uksed 2016.aasta 1. septembril.

 

Peetri ja Järveküla piirkonnas koolikohtade jaotusest

Kuna 2016. aasta 1. septembril läheb tänaste prognooside järgi Peetri teeninduspiirkonnas kooli 6 -7  klassitäit lapsi, siis pole võimalik väljastpoolt alevikku olemasolevasse kolme paralleelklassiga Peetri Kooli kõiki lapsi võtta. Selleks ajaks on valmis ehitatud kaasaegne kolme paralleelklassiga heade sportimisvõimaluste ja kauneid kunste õpetava huvialakooliga Järveküla Kool, mis hakkab asuma Vana- Tartu maantee ja Reti tänava nurgal.

Rae vallavolikogu haridus - ja kultuurikomisjon arutas 6. mail koolikohtade jaotamise põhimõtet Peetri teeninduspiirkonnas. „ Säilitamaks õppetöö toimumist ühes vahetuses, samuti kasutamaks optimaalselt nii olemasoleva kui peatselt tegevust alustava uue kooli ressursse, on otstarbekas ja mõistlik lapsed alates 2016. aastast jagada kahe kooli – Peetri ja Järveküla põhikooli vahel,“ kõneles komisjoni esimees Kaarel Kais.

Kais lisas, et komisjon ei pea mõistlikuks tingliku piirjoone tõmbamist, millest ühele poole jääks Peetri kooli teenindusala ja teisele poole Järveküla kooli teenindusala. „Pooldame paindlikumat lahendust, mille puhul laste paigutamisega hakkab tegelema vallavalitsuse juurde loodav komisjon, kellele on otsustamiseks ette antud kindlad kriteeriumid. Olulisimaks laste paigutamise kriteeriumiks jääb lapse koolitee pikkus.“

Kuna Järveküla Kool hakkab teenindama praeguse Peetri teeninduspiirkonna lõunapoolsemaid külasid, ei tähenda see seda, et uude kooli ei pääse Peetri aleviku piirkonna lapsed. 

Järveküla Kool saab olema kodukooliks Järveküla, Assaku, Rae küla ja Uuesalu küla lastele ning samuti pääseb sinna üks osa Peetri aleviku lastest.

Järveküla Kooli kaugus Peetri Koolist on ligi 2 kilomeetrit ning korralike kergliiklusteede olemasolul on Peetri lastel võimalik turvaliselt Järveküla Koolis käia. Tänavu suvel luuaksegi kõik eeldused, et kaks kooli oleks omavahel ühendatud kergliiklusteega ning kohe varsti alustatakse tee ehitamisega Järveküla Kindluse teest kuni Peetri Vana – Veski teeni.

Peetri Kooli hoolekoguga kohtumisel leiti, et kindlat piiri ei tule

27. aprillil toimunud kohtumisel Peetri hoolekogu liikmete, direktori ja vallavalitsuse esindajate vahel arutati põhjalikult selle üle, millise põhimõtte järgi tulevikus kahe kooli klassid komplekteerida.

Ühise arutluse tulemusel leiti, et jagamisel tuleb arvestada mitut asjaolu.  „ Leppisime hoolekogu esindajatega kokku, et mingisugust kindlat Peetri piirkonda jagavat joont, mille ühele poole jäävad Peetri Kooli lapsed ja teisele poole Järveküla Kooli lapsed ei tule“,  rääkis vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas, et hindas väga hoolekogu seismist selle eest, et Peetri aleviku lapsed võiksid käia ennekõike Peetri Koolis, sest sinna on neil lühem koolitee.  Ühiselt lepiti kokku, et kui peaks tekkima olukord, et kõik Peetri aleviku lapsed Peetri Kooli ei mahu, tuleb laste suunamisel arvestada võimalikult palju koolitee pikkusega ja vanemate sooviga.

Hoolekogu kohtumisel osalenud ja hariduse valdkonda kureeriv abivallavanem Jens Vendel ütles, et kindlasti on oluline hakata vaatama igal aastal kooliminejate arvu eraldi ning vastavalt sellele saab komplekteerida Rae valla koolide klassid.

Vallavalitsus kavandab juba lähiajal muuta vallavalitsuse määrust, mis hakkab olema aluseks koolikohtade jaotamisel ja klasside komplekteerimisel. Muudatused ei puuduta eesseisvat 2015/ 2016 õppeaastat, uuenenud korra järgi hakatakse lapsi vastu võtma 2016/ 2017 õppeaastaks.

Foto Marko Leppik

Tegevusplaan seoses Järveküla Kooli avamisega ja Peetri piirkonna koolikohtade jaotamisega

Aeg

Tegevus

aprill 2015

Kooli nime valimine – Järveküla Kool

21. aprill 2015

Kooli asutamise otsus vallavolikogu poolt

aprill - juuni 2015

Kooli direktori valik

märts - juuli 2015

Kooli projekteerimine

august 2015

Elukohajärgsesse munitsipaalkooli määramise tingimused ja korra kehtestamine. Jõustub jaanuar 2016.

september 2015

Planeeritav ehituse algus

september 2015

Direktor asub tööle

26, 27 ja 28.01 2016

Kohtumised vanematega (1. kooliaste). Osalevad Järveküla Kooli direktor, Peetri Lasteaed – Põhikooli direktor, vallavalitsus.  Koolikohtade jaotus (Arno).

1 - 14.02.2016

Vanemate küsitlused koolieelistuse kohta ja ülemineku kohta

 15.02- 31.03.2016

Avalduse/ koolikoha taotluse esitamine vallavalitsusele

 30.04.2016

Elukohajärgse kooli määramine ja teavitamine

juuni 2016

Otsus õppeaasta korralduse kohta Peetri Lasteaed-Põhikoolis ja Järveküla Koolis (tuleneb II-VI klasside üleminekust Järveküla Kooli)

 august 2016

Koolibussi graafikute avalikustamine

1. september 2016

Järveküla Kooli avamine

 

Järveküla Koolist plaanitakse teha põhjamaadele omast kooli

Järveküla Kooli projekteerimistööd kestavad lepingu järgi 13. juulini ning selleks ajaks peab olema paika pandud nii hoone ruumiline pool kui ka hoone ümbrus koos liikluslahendusega.

Abivallavanem Madis Sarik ütles, et koostöö projekteerija SWEDCO Projekt AS-ga on kulgenud tulemuslikult. Rae valla tulevane põhikool hakkab ehitusstiililt sarnanema põhjamaadele omase õppeasutusega, kus algkooliosa asub eraldi majas ning sellel on mitu sissekäiku. Algkoolimaja ruumide hea liigendatus ja ligipääs võimaldab  kooliteed alustavatel tüdrukutel ja poistel end n-ö oma pesas turvaliselt tunda.

Algkooliga galerii kaudu ühendatud põhikoolitiib tuleb kolmekorruseline ning selles hooneosas asub ka multifunktsionaalne spordisaal ning mitmeotstarbeline lugemissaal.  Kolmandal korrusel hakkavad asuma erialaklassid ning kauneid kunste ja sporti õpetava Rae Huvialakooli ruumid. Abivallavanema sõnul luuakse koolis kõik eeldused selleks, et saaks pöörata tähelepanu laste loovuse ja füüsise arendamisele.

Abivallavanem resümeeris, et kogu maja ruumipaigutusest ja  väljanägemisest on siiski veel vara rääkida.  Kui projekt juulis valmib, siis saab seda põhjalikult tutvustada. Kuid tänasel päeval võib kindlasti lubada seda, et ehitatav hariduskompleks koos sportimisvõimalustega hakkab teenima ka kogukonna inimeste huve.

 

Rae valla uus põhikool sai nimeks Järveküla Kool

Vallavanem Mart Võrklaeva poolt kokkukutsutud žürii otsustas panna peale nimekonkursi rahvahääletust uue Rae  valla põhikooli nimeks Järveküla Kool, mis kogus koos Järveküla Põhikooliga kokku 155 poolthäält 288 – st antud häältest.

„Seda et Järveküla nimi uue kooli nime osana hääletajatele meeldis, näitas ülekaalukas poolthäälte arv“, rääkis vallavanem Mart Võrklaev.

Žüriisse kuulunud Peetri Lasteaed- Põhikooli direktor Luule Niinesalu leidis, et oluline on uue kooli nime juures see, et kooli ei hakata segi ajama juba olemasoleva kooliga.  Järveküla Kool viitab selgelt Peetri kõrval asuvale asumile, mida kool ka teenindama hakkab, kuid samas sobib kool ka Peetri piirkonna lastele, sest Peetri südamest on Järveküla Koolini umbes 2 kilomeetrit.

Vallavanema sõnul alustatakse tänavu suvel kergliiklustee ehitamist tulevase Järveküla Kooli juurest Peetri Veskini ning see tagab ligipääsu koolini ka jalgsi käies. Samuti hakkab toetama teede infrastruktuur  Rae küla, Assaku ja Uuesalu piirkondi.

Järveküla Kooli nime otsing algas käesoleva aasta veebruarist, mil vallavalitsus kuulutas välja nimekonkursi, kuhu said elanikud ise nimesid pakkuda. Märtsikuu jooksul toimus rahvahääletus ning žüriil tuli valida viie enam hääli saanud nime hulgast välja sobivaim kooli nimi.

Viis enim hääli saanud nime olid Järveküla Põhikool, Järveküla Kool, Rae Põhikool, Reti Põhikool ja Ülemiste Põhikool.

Žürii poolt välja valitud kooli nimi sai 14. aprillil heakskiidu volikogu haridus - ja kultuurikomisjonilt. Vallavalitsus on nüüd ettevalmistanud volikogule eelnõu Järveküla Kooli nimelise põhikooli asutamise kohta ning järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 21.aprilli.

Järveküla Kooli hakatakse tänavu ehitatama Vana- Tartu maantee ja Reti tänava nurgale, mis halduslikult jääb täna küll Peetri aleviku piirkonda, kuid ajalooliselt on see piirkond kuulunud Järveküla alla ning rahva seas tuntakse seda peamiselt Järveküla osana.

Vallavalitsus sõlmis lepingu Peetri piirkonda ehitatava põhikooli projekteerimiseks

Uue põhikooli projekteerimiseks sõlmiti leping hankes parima pakkumise teinud SWECO Projekt AS-ga.

Projekteerijal tuleb läbi viia Peetri alevikus asuval Kõrtsi kinnistul hoonestuse ja maa-ala projekteerimistööd ning tagada valmis projekt käesoleva aasta 13. juuliks.

Uus põhikool ehitatakse kolme paralleeliga enam kui kuuesajale õpilasele ning lisaks luuakse tegutsemisvõimalused  kauneid kunste ja sporti õpetavale Rae Huvialakoolile.

Põhikooli juurde tuleb projekteerijal kavandada ka spordiväljak pallimängude mängimiseks ja kergejõustikualade harrastamiseks.

 

 

Peetri piirkonna uuele põhikoolile otsitakse nime

Aastal 2016 avab uksed Peetri aleviku Järveküla poolsel alal Reti tee ja Vana- Tartu mnt ristil kolme paralleelklassiga põhikool, kus on õppekohti üle 600. Planeeritavale põhikoolile tuleb leida sobiv ja iseloomustav nimi.

http://www.rae.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/nkZlwjcSoB23/content/id/6357610?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rae.ee

Peetri uue põhikooli projekteerimishankele laekus 10 pakkumist

Rae vallavalitsuse poolt väljakuulutatud Peetri uue põhikooli projekteerimistööde riigihankele laekus tähtajaks 10 pakkumust.

4. veebruaril kella 10- ks laekus 10 pakkumust hinnaskaalas 84 400 – 387 220 eurot.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on sel korral hindamiskriteeriumid võitja leidmiseks oluliselt laiemad kui hind. „Tagamaks kvaliteetset, arhitektuurselt kaunist ja samal ajal funktsionaalse hoone saamist, kus lastele on loodud kõik eeldused heaks õpikeskkonnaks, moodustas hind vaid 45% hinnatavatest kriteeriumidest“, kõneles Võrklaev.

Ülejäänud protsendid hindamiskriteeriumides olid arhitekti kogemus 29% ja sisearhitekti kogemus 26%. „ Ülimalt oluline on see, et meie uut kooli hakkavad looma oma ala tunnustatud spetsialistid“, kommenteeris Võrklaev hindamiskriteeriumide loomise põhimõtet.

Kuna vastavatud hanke võitja väljakuulutamisel pole ainsaks kriteeriumideks hind, vaid ka spetsialistide varasemad kogemused, siis hindamiseks kulub aega rohkem. Niipea kui komisjon on leidnud parima pakkumuse tegija, teavitatakse sellest avalikkust ja alustatakse projekteerimistöödega.

Uus põhikool projekteeritakse 3 paralleeliga ja 648 õpilasele. Ehitustöödega plaanitakse alustada käesoleva aasta sügisel ja kool avada 1. septembril 2016.

 

Showing 19 results.
Items per Page20
of 1