Rae vald toetab vaimset tervist

Projekti nimi: „Teadlik elanik, õnnelik lapsevanem, rõõmus laps"

Sotsiaalministeerium rahuldas Rae Vallavalitsuse taotluse vaimse tervise teenustoetuse saamiseks. Projekti „Teadlik elanik, õnnelik lapsevanem, rõõmus laps" raames pakume kuni detsember 2023 lõpuni igas vanuses Rae valla elanikele loov- ja kunstiteraapia teenust psühhosotsiaalse heaolu toetamiseks. Teenused on avatud nii lastele kui ka täiskasvanutele, kes tunnevad, et vajavad toetust igapäevaelus toimetulekuks.

Teenusele saab registreeruda otse teenuseosutaja juures, suunamiskirja selleks vaja ei ole. Rae valla sissekirjutusega inimesele on teenus kuni viis korda tasuta, erandjuhtudel ja teenuseosutaja poolt põhjendatult võimaldatakse kokkuleppel Rae Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiga suurem arv tasuta kordi.

Projekti raames osutavad Rae valla elanikele teenust:

Kompass IT OÜ, www.raepsühholoog.ee, e-post: tatjana.mandla@gmail.com, telefon: 5037601
(Kompass IT OÜ osutab teenust ka täisealistele Rae valla elanikele)

OÜ Loovtera, e-post: kaskanu9@gmail.com, telefon: 58843892

Perede ja Laste Nõuandekeskus, www.perenou.ee, telefon 5042406

Teenust pakutakse mugavates, kliendisõbralikes ruumides nii Rae valla territooriumil (Rae Sotsiaalkeskus), kui ka Tallinnas.


Vaimse tervise teenuste toetuseks sai Rae vald projektitoel juurde 66 856,77 eurot.

Lisainfo: lastekaitse peaspetsilist Natalja Grusdam, e-post: natalja.grusdam@rae.ee, telefon: 55607902