Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  • Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikuna registreeritud eakate ja/või puudega inimeste hooldekodusse suunamist, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas §6

Taotlusvorm on leitav http://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid 

Taotlus esitada info(ät)rae.ee

Info:  Ülle Parmas 52 66 774 ylle.parmas(ät)rae.ee