Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  • Täisealise isiku abistamine ja hooldamine hooldekodus. 
  • Teenusele võib suunata eakaid ja puudega inimesi, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu teenuse abil.
  • Üldhooldusteenusele ei suunata taotlejaid, kes põevad nakkushaigusi, sh tuberkuloosi ja kes on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu (vajavad erihoolekannet).

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.