Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

  • Varjupaigateenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenust saava isiku võimalikult iseseisev toimetulek ning teenuse kasutajale tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda.
  • Varjupaigateenus on esmane eluasemeteenus, mis on suunatud peavarjuprobleemi lahendamisele.

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse abivajajale minimaalselt ööbimiskoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. Teenuse osutamise käigus tuleb pakkuda inimesele sotsiaalnõustamist ja teavet erinevate abisaamise ning toimetuleku parandamise võimaluste kohta. Kohustus tagada voodikoht tähendab, et isikule tuleb tagada voodikoha kasutamise võimalus. Pesemisvõimaluse tagamise kaudu antakse isikule võimalus hoolitseda isikliku hügieeni eest, vähendades seeläbi haigestumist, nakatumist parasiitidesse jne. Turvaline keskkond hõlmab endas kohustust tagada teenuse vahetus osutamiskohas personali olemasolu, kes on pädev tekkinud olukorda hindama ning vajaduse korral abi (kiirabi, politsei) kutsuma. 

Taotlust menetleb Ülle Parmas 605 6773, 526 6774.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.