Varjupaigateenus

 

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole endale võimeline ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. 

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.