Võlanõustamisteenus

  • Teenusega abistatakse isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimisel ja nõuete rahuldamisel ning edasiste võlgnevuste tekkimise ennetamisel.
  • Teenuse sihtrühmaks on võlaprobleemidega isikud, kes ei suuda iseseisvalt täita oma rahalisi kohustusi või kellel on võlgnevuse tekkimise oht.
  • Teenust osutatakse teenust haridus- ja sotsiaalameti kaudu leitud pädeva võlanõustamisteenuse osutaja kaudu. 

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.