Erakool

Kui vanem on soovinud lapse õppima asumist erakooli, informeerib erakool Rae vallavalitsust õppima asuda soovijatest, kellele ta tagab õppekoha. Erakooli pidajale eraldatava toetuse andmise eelduseks on erakooli ja Rae vallavalitsuse vaheline leping.

Kui vanem loobub kohast erakoolis, määratakse lapsele pärast vallavalitsuse teavitamist elukohajärgseks kooliks lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Vt. ka „Üldhariduse õigusakte"