Rae valla ja elanike koostöös alustatakse Andrekse elamukvartali teede ehitamist

25.08.14
30. juulil sõlmiti Rae valla, Andrekse elanikke esindava MTÜ ja Andrekses uusi elamuid ehitava arendaja vahel kolmepoolne koostööleping, mille sisuks on PG Halduse poolt pankroti tõttu väljaehitamata jäänud Andrekse elamukvartali teede kordategemine. Tegemist on märkimisväärse sündmusega, kus vald ja elanikud on leidnud ühise lahenduse teede väljaehitamiseks.
 
Lepingule kirjutasid alla Rae vallavalitsuse poolt abivallavanem Priit Põldmäe, Andrekse elanikke esindavast MTÜ-st Andrekse Tulevik Andrus Laur ja Steven Lipp ning OÜ-st Merkoland Tiit Reinfeld.
 
Probleem aastate pikkune
Jüri aleviku lähedal Karla külas asuva Andrekse elamukvartali piirkonnas on olnud mitu aastat suureks probleemiks arendaja poolt pankroti tõttu väljaehitamata jäänud teed. Kuigi kahe astme kohtud on leidnud, et Rae vallal ei ole kohustust välja ehitada teid, mille tegemise nõue on antud arendajale, on vald pidanud siiski oluliseks otsida probleemile lahendusi.
 
Vallavanem Mart Võrklaev tegi tänavu kevadel ligikaudu 120 leibkonnale kirjaliku ettepaneku teha teed korda koostöös kolme aasta jooksul. Arvestades kogu Andrekse teede kordategemise maksumust, milleks on hinnanguliselt ligi 520 000 eurot, on elanike rahastada vallavanema ettepaneku järgi vähem kui 1/5 kogusummast ehk 90 000  eurot. Summa jaotub kolme aasta peale, mis ühe leibkonna jaoks  teeb aasta väljaminekuks 250 eurot.  Vald ise finantseerib Andrekse teede kordategemisse igal aastal ligi 130 000 eurot ning kolme aasta peale tuleb kogusummaks ligi 400 000 eurot. 
 
Võrklaev nentis, et lisaks on vald varasemalt finantseerinud teeehituse ettevalmistustöid, milleks on olnud pankrotipesast teemaade ostmine, teeprojekti tellimine koos sademevee lahendusega, teepõhjade tegemine ja kraavide kaevamine. 
 
Töödega saab reaalselt alustada
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul on nüüd peale kolmepoolse koostöölepingu allkirjastamist võimalik teede kordategemisega reaalselt alustada.
 
Abivallavanem Madis Sarik lubas, et lähipäevil  kuulutatakse välja hange esimese etapi tööde tegemiseks  kogumaksumusega 162 823 eurot. Vald finantseerib nimetatud kulust  127 823 eurot, elanikud 20 000 eurot ja uusi elamuid piirkonda ehitav OÜ Merkoland panustab teetöödesse 15 000 eurot.
 
Andrekse elamukvartalisse plaanitakse ehitada tolmuvaba kattega teed kolmes etapis ning selle käigus lahendatakse ära sademeveeprobleemid. Esimese etapi tööd saavad valmis hiljemalt oktoobri lõpuks.
Toimetaja: RENE RÜNT