« Tagasi

Tunnistati edukaks parim riigihanke pakkumine Aruheina Lasteaia ehitamiseks

Täna, 28. novembril tunnistati Rae vallavanema hankekäskkirjaga edukaks uue lasteaia ehitamiseks korraldatud riigihanke parim pakkumine. Riigihange korraldati Peetrisse 180 – kohalise lasteaia ehitamiseks, millele on juba konkursi korras tänavu suvel nimeks valitud Aruheina Lasteaed.
Riigihankele esitati 13 pakkumust, millest 11 kvalifitseeriti ning edukaks tunnistati odavaim – AS Parmeron ja TREV -2 OÜ poolt esitatud pakkumus, mis ilma käibemaksuta on 1 498 774,12 eurot.
Tööde teostamiseks saab sõlmida lepingu vastavalt riigihangete seaduses sätestatud 14 päeva möödumist pärast pakkumuse edukaks tunnistamist, kui ei ole esitatud vastuväiteid.