Eluruumi tagamine

  • Teenuse eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele, kes seda ise pole võimeline tagama või ei ole suuteline senises eluruumis enam oma elu ja tervist ohtu seadmata iseseisvalt hakkama saama. 
  • Vallavalitsus annab üldjuhul kasutusse vallale kuuluvaid eluruume.
  • Eluruumi kasutusse andmiseks sõlmitakse taotlejaga kirjalik üürileping. Eluruumi kasutamise korral tasub üürnik üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.
  • Eluruumi tagamise teenus võib sisaldada ka puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohandamist nii, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas ning selles keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil