Hanked

Rae valla hankekord 

Rae valla lihthankemenetlused ja avatud menetlusega riigihanked asjade, teenuste ja ehitustööde tellimiseks avalikustatakse riiklikus riigihangete registris

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014