Targa linna isejuhtiva sõiduki pilootprojekt 2021-2023

5.05.23

 

Future transport ecosystem management solution ehk Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamise pilootprojekt

Rae vald on kaasatud FinEst Centre for Smart Cities „Future transport ecosystem management solution" pilootprojekti. Tegu on isejuhtivate busside abil nõudluspõhise teenuse arendamisega eeslinnades, ühendades isejuhtivad bussid üldise ühistranspordivõrguga ja mikromobiilsuse pakkujatega pealinnas. Projekti eesmärk on kujundada uudne ökosüsteemi raamistik ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks, kus lisaks olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele lisanduvad ka isejuhtivad viimase miili minibussid ja erinevad mikromobiilsuse lahendused ning vaja on kasutajakeskset lähenemist.

Projekti tegevuste elluviimiseks on sõlmitud Tallina Tehnikaülikooli, Rae valla ja Tallinna linna vahel kolmepoolne partnerluslepe. Projekti tegevusi toetatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna nr 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" tegevuse „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine" elluviimisest. Tegevuste elluviija on Tallinna Tehnikaülikool ja rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Pilootprojekti tegevused toimuvad 01.01.2021–31.06.2023. Projekti kogueelarve on 1,2 miljonit, mis jaguneb TalTech 900 060 eurot, Tallinn 150 064 eurot ja Rae 149 876 eurot.

Pilootala väljaselgitamiseks Rae vallas on teostatud Rae valla liikuvusuuring.

Isejuhtivate busside lahendustega saab tutvuda siin:

Smart City challenge project: a conceptual ecosystem solution to transport system management (taltech.ee)

FinEst pilot project "Future Transport Ecosystem Management Solution" promo - YouTube

A Conceptual Ecosystem Solution to Transport System Management

 

Lisainfo:

Maie Liblik
arendusjuht
maie.liblik@rae.ee