Targa linna isejuhtiva sõiduki pilootprojekt 2021-2023

16.11.22

Future transport ecosystem management solution ehk Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamise pilootprojekt

Rae vald on kaasatud „Future transport ecosystem management solution" pilootprojekti, mis sisaldab isejuhtivate busside nõudluspõhise teenuse arendamist eeslinnades, ühendades isejuhtivate bussid üldise ühistranspordivõrguga ja mikromobiilsuse pakkujatega pealinnas.

Projekti eesmärk on kujundada uudne ökosüsteemi raamistik ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks lähitulevikus, kus lisaks olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele lisanduvad ka isejuhtivad viimase miili minibussid ja erinevad mikromobiilsuse lahendused ning vaja on kasutajakeskset lähenemist.

Projekti tegevuste elluviimiseks on sõlmitud Tallina Tehnikaülikooli, Rae valla ja Tallinna linna vahel kolmepoolne partnerluslepe. Projekti tegevusi toetatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna nr 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" tegevuse „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine" elluviimisest. Tegevuste elluviija on Tallinna Tehnikaülikool ja rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Pilootprojekt viiakse ellu perioodil 01.01.2021–31.05.2023.

Projekti kogueelarve on 1,2 miljonit, mis jaguneb TalTech 900 060 eurot, Tallinn 150 064 eurot ja Rae 149 876 eurot.

Pilootprojekti raames on koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga läbi viidud Rae valla liikuvuse analüüs teemaline liikuvusuuring, sh küsitlus. Küsitluses sooviti teada saada Rae valla elanike igapäevaste liikumisviiside kohta, samuti hinnangut ühistranspordi ja uute planeeritavate liikumisvõimaluste - trammiliinide ja isejuhtivate sõidukite kasutamise võimaluste kohta Rae vallas.

Rae valla liikuvusuuringu tulemustega saab tutvuda siin: RAPORT.

Küsitluse tulemustest lähtuvalt valiti projekti pilootalaks Järveküla, kus 2023. aasta alguses teostatakse piloteerimine 2 isejuhtiva bussiga (2 AV shuttels). Eesmärk on eksperimenteerida ühistranspordi ja nõudepõhise (isejuhtivad bussid) transpordisüsteemi koostoimimist.

Kahe isejuhtiva sõiduki piloteerimine Järvekülas toimub 2023. aasta alguses. Testimise algusest teavitatakse elanikke valla meediakanalite kaudu.

Pilootala Järvekülas

 

Isejuhtivate busside lahendustega saab tutvuda siin:

Smart City challenge project: a conceptual ecosystem solution to transport system management (taltech.ee)

FinEst pilot project "Future Transport Ecosystem Management Solution" promo - YouTube

 

Lisainfo:

Maie Liblik

arendusjuht

maie.liblik@rae.ee