Maaüksuste ja korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel

20.10.20
 
Rae Vallavalitsus annab korralduse:
 

Võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel Rae vallas Lehmja külas asuvad maaüksused:

1.1.Pähklimäe tee 7, katastritunnus 65301:001:4076. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks 1 oleval plaanil; sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, pindala 42434,0 m2 ;

1.2.Pähklimäe tee 11, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks 2 oleval plaanil; sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%, pindala 69979,0 m2 .

Avaliku enampakkumise alghinnaks määrata punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud maaüksustel 15 eurot üks ruutmeeter.

3. Punktis 1 nimetatud maaüksuste müügi ruutmeetri alghind ei sisalda kommunikatsioonide ja juurdepääsuteede väljaehitamist, liitumistasusid jms kulusid ning need tuleb ostjal tagada ja tasuda ise.

4. Ostja kohustub rajama maaüksustele juurdepääsutee vastavalt korraldusele lisatud skeemile (märgitud lisas 3 toodud skeemil sinise punktiirjoonega).

5. Punktis 1 nimetatud maaüksuste võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:

5.1.osalustasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 10.11.2020 kella 09.00-ks kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is;

5.2.tagatisraha suurus on 5000 (viis tuhat) eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 10.11.2020 kella 09.00-ks Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is

5.3.maaüksuste võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja

5.4.osalustasu ei kuulu osalejatele tagastamisele; tagatisraha arvestatakse võitja müügihinna sisse ning teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse

5.5.enampakkumise võitja tasub maaüksuse müügihinna enne ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari ametikontole.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – maaüksuse nimi". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 10.11.2020 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15.
Lisainformatsioon: Priit Põlmäe, priit.poldmae@rae.ee; tel: 512 9380
 
 
Rae Vallavalitsus annab korralduse:
 
1. Võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel järgmised korteriomandid:
1.1. Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Hoidla tee 25 - 41 korteriomand (1-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 7604802, katastritunnus 65303:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2823,0 m2 , 341/30900 mõttelist osa kinnisasjast, eriomandi ese eluruum nr 41, mille üldpind on 34,10 m2 , alghinnaga 34 000 (kolmkümmend neli tuhat) eurot;
1.2. Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Piibelehe tn 14 - 14 korteriomand (1-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 4401502, katastritunnus 65303:003:0065, 328/30120 mõttelist osa kinnistust, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2856 m2, reaalosa eluruum nr 14, mille üldpind on 32,80 m2, alghinnaga 29 000 (kakskümmend üheksa tuhat) eurot;
1.3. Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Piibelehe tn 14 - 17 korteriomand (1-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 4401802, katastritunnus 65303:003:0065, 318/30120 mõttelist osa kinnistust, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2856m2 , reaalosa eluruum nr 17, mille üldpind on 31,80 m2, alghinnaga 29 000 (kakskümmend üheksa tuhat) eurot;
1.4. Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Veesilma tn 4 - 6 korteriomand (2-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 12847402, katastritunnus 65303:003:0518, 396/3198 mõttelist osa kinnisasjast, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2609,0 m2 , eriomandi ese eluruum nr 6, mille üldpind on 39,60 m2 , alghinnaga 21 000 (kakskümmend üks tuhat) eurot.
 
Korteriomandite võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:
  • Osalustasu suurus on iga korteriomandi puhul 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 03.11.2020 kella 09.00-ks kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is
  • Tagatisraha suurus on iga korteriomandi puhul 500 (viissada) eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 03.11.2020 kella 09.00-ks Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is
  • Korteriomandite võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja
  • Osalustasu ei kuulu osalejatele tagastamisele; tagatisraha arvestatakse võitja müügihinna sisse ning teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse
  • Enampakkumise võitja tasub korteriomandi müügihinna enne ostumüügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari ametikontole

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /korteriomandi nimi/".

Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 03.11.2020 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15.

Lisainformatsioon: halduse spetsialist Jane Nurmoja, tel 555 46 427, Jane.Nurmoja@rae.ee
kinnisvarahalduse juht Marje Aho, tel 555 30 881, Marje.Aho@rae.ee