Maaüksuste ja korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel

29.04.21
 

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 28.04.2021
 

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. Keskkonnaministri 27.04.2021 käskkirja nr 1-2/21/205, Maa-ameti peadirektori 09.04.2021 korralduse nr 1-17/21/939 ja Maa-ameti peadirektori 28.04.2021 .käskkirja nr 1-2/21/40 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.
 
Harju maakond Rae vald
  • Karla küla, Kooli: katastritunnus: 65301:003:0194; pindala: 5,18 ha;kasutusala pindala: 5,08 ha algind: 462.- ; tagatisraha
  • Kurna küla, Välja: katastritunnus: 65301:001:3358; pindala: 3,57 ha;kasutusala pindala: 3,57 ha algind: 289.- ; tagatisraha: 72.
  • Kurna küla, Uusmaa: katastritunnus: 65301:001:3359; pindala: 2,89 ha, kasutusala pindala; 2,79 algind: 268.- ; tagatisraha: 67.-
  • Lehmja küla, Uuemaa: katastritunnus: 65301:001:3360, pindala: 19258 m²; kasutusala pindala:  1,78 ha; alghind: 135.- ; tagatisraha: 33.
  • Uuesalu küla, Kangru; katastritunnus: 65301:001:3160; pindala: 5,68 ha; kasutusala pindala:  5,68 ha; alghind: 459.- ; tagatisraha: 114.
  • Uuesalu küla, Vardi; katastritunnus: 65301:001:3569; pindala: 5,19 ha; kasutusala pindala: 4,96 ha; alghind: 401.-; tagatisraha: 100.-
  • Uuesalu küla, Hansu: katastritunnus: 65301:001:3568; pindala: 4,43 ha; kasutusala pindala: 4,36 ha; alghind: 352.- ; tagatisraha: 88.-
  • Ülejõe küla, Urba; katastritunnus: 65301:011:0073, pindala:  9,91 ha, kasutusala pindala: 9,37 ha; alghind: 693.- , tagatisraha:173.-
  •  Ülejõe küla, Urbase; katastritunnus: 65301:011:0072; pindala; 4,51 ha, kasutusala pindala: 4,08 ha; alghind: 392.-; tagatisraha: 98.-

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 14.05.2021 kella 09:00-ni:
 
Täpsem info SIIN