Koduteenus

 

  • Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
  • Kõrvalabi vajadus võib isikul tekkida puudest, haigusest või kõrgest east. 
  • Koduteenuse osutaja abistab isikut järgnevates toimingutes: 
  1. toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt vajadusele;
  2. küttematerjali ja veega varustamine, vajadusel tuha ja heitvee väljaviimine;
  3. olmejäätmete väljaviimine; 
  4. abistamine asjaajamisel;
  5. muud kõrvalabi vajadused, mis võivad isikul tekkida terviseseisundist või keskkonnast 
  • Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hooldaja. 
  • Koduteenust on õigus taotleda isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi. 

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.