Koduteenus

 

  • Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
  • Kõrvalabi vajadus võib isikul tekkida puudest, haigusest või kõrgest east. 
  • Koduteenuse osutaja abistab isikut järgnevates toimingutes: 
  1. toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt vajadusele;
  2. küttematerjali ja veega varustamine, vajadusel tuha ja heitvee väljaviimine;
  3. olmejäätmete väljaviimine; 
  4. abistamine asjaajamisel;
  5. muud kõrvalabi vajadused, mis võivad isikul tekkida terviseseisundist või keskkonnast 
  • Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hooldaja. 
  • Koduteenust on õigus taotleda isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi. 

 

Taotlust menetleb Ülle Parmas 605 6773, 526 6774.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.