Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Anna Õuekallas
Abivallavanem
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
(puhkusel 11.07-29.07, asendab Tanel Tammela)
556 73488
Annika Jõgimaa
Planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja
Koordineerib planeerimis-, keskkonna- ja maaõigustega seonduvaid tegevusi, planeeringute koostamisi 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Ahto Pahk
Ehitusameti juhataja
Koordineerib ehitusvaldkonna ja järelvalvega seonduvad tegevusi ahto.pahk(ät)rae.ee
Stina Metsis
(osalise tööajaga. T ja N)

Koostab üld- ja teemaplaneeringuid
(tööajad teisipäev ja neljapäev)

(puhkusel 20.06-30.06 ja 14.07-28.07)

651 3921
Aili Tammaru
Planeeringute menetleja

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
(puhkusel 11.07-24.07, asendab Annika Jõgimaa)

605 6767 
 
Karin Kork
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises
(puhkusel 04.07-17.07, asendab Annika Jõgimaa)
605 6782 karin.kork(ät)rae.ee
 
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 04.07-22.07, asendab Kätlin Plaktsing-Aonurm)

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 27.06-01.07, asendab Inga Kurgpõld)
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Mairika Marist

Menetleb elukondlike hoonete kasutuslubade taotlusi

605 6755
Rando Tännav
Ehituse spetsialist
Menetleb mitteelukondlike hoonete (tootmis- ja büroohooned, laod) kasutuslubade taotlusi
(puhkusel 07.07-17.07, asendab Mairika Marist)
555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Fred Seppen

Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
(puhkusel 11.07-29.07)

605 6748
Meeli Vaarik
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
(puhkusel 27.06-01.07)
605 6765
 
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
(puhkusel 11.07-29.07)
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega
(puhkusel 27.06-01.07 ja 11.07-29.07)

605 7992
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 

605 6781
5551 1750
Ilona Laaneveer
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.
(puhkusel 11.07-27.07, asendab Ege Kibuspuu)

ilona.laaneveer(ät)rae.ee
5551 5777
605 6745

 

Mairold Kikkas järelevalvespetsialist

Ehitus- ja reklaami järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 94980
mairold.kikkas(ät)rae.ee

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Ehitisregistri andmete haldamine (sh aadressi- jm andmete korrastamine) ning vajalike dokumentide sisestamine.
Ehitisarhiivist päringute tegemine vanade ehitiste osas.
Maamaksu andmete järjepidev korrigeerimine ja maamaksu arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliameti maamaksu infosüsteemis.
(puhkusel 27.06-08.07)
605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
(puhkusel 04.07-22.07,
04-08.07 asendab Ilona Laaneveer,
11-22.07 asendab Ege Kibuspuu)

 
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795