Haridus- ja kultuuriamet

Bärbel Salumäe
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi

605 6760
Marju Randlepp
Haridus- ja kultuuriameti juhataja

Planeerib ja korraldab valla haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust

605 6753
513 2017
Nele Pilman
kaasava hariduse spetsialist
Tugiteenuste süsteemi arendamine, allasutuste tugimeeskondade võrgustiku koordineerimine, nõustamine kaasava hariduse korraldamises 5855 8727
nele.pilman(ät)rae.ee
 
Karin Piirsalu
Hariduse spetsialist
Hariduse inforuumi haldamine, haridusürituste ja -konkursside korraldamine, haridusasutuste teenistuslik järelevalve

6057 994

karin.piirsalu(ät)rae.ee

Kai Lasn
Peab valla lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist, koolidega seotud toetusi ja valla siseliinide tööd
605 6785
5660 0446
Merilin Sillard
 
Korraldab valla spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi, tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid 605 6762
merilin.sillard(ät)rae.ee
Rebecca Ulp
Referent
Menetleb laste- ja noortelaagri ja esmase juhiloa saamisel tehtud kuluhüvitiste taotlusi energiatoetused(ät)rae.ee
rebecca.ulp(ät)rae.ee
Kadri Järvelaid

Planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega koduloo teemadel ning korraldab turismi ja menetleb kultuuriprojekte

605 6752
Karin Kamdron
spordi- ja rahvatervise spetsialist
Spordi- ja rahvatervisealase töö koordineerimine, koostöö spordiasutuste ja -organisatsioonidega, spordiprojektide menetlemine, parimate sportlaste tunnustamine

karin.kamdron(ät)rae.ee 605 7993

 

 

Kädi Kuhlap
Korraldab ja koordineerib valla noorsootööd, on NEET-noorte juhtumikorraldaja ja noortevolikogu mentor. Menetleb noorte omaalgatusprojektide, välisõppe stipendiumi ning noortele suunatud mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlusi. Tegeleb huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ning noorte ettevõtlikkuse arendamisega

605 6764
5552 5478
kadi.kuhlap(ät)rae.ee

 

Ameti põhimäärus