Vallavalitsuse registrinumber 75026106,
Aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa
Telefon 605 6750, e-post info(ät)rae.ee
Arvelduskonto Swedbank EE902200001120122757
SWIFT HABAEE2X
Alates 1.juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata ainult e-arveid. Loe lähemalt SIIT!
 
Lisateavet Ukraina teemaliste küsimuste puhul:
e-post ukraina@rae.ee 
Telefon +372 5342 7705
 
Vastuvõtt Ukraina teemaliste küsimuste korral:

Vastuvõtuajad:

E 14:00-17:00

T 10:30-13:00

K 10:00-13:00, 14:00-17:30

N, R telefoni teel +372 5342 7705

 

Ametnike vastuvõtt

Ametnike vastuvõtt eelregistreerimisel (videosilla vahendusel).

Broneeri vastuvõtule SIIN

E 9:00—13:00 ja 14:00—17:00
K 14:00—18:00
 
Vallavanema ja abivallavanemate vastuvõtt eelregistreerimisel.
Vastuvõtule saab registreerida aadressil info(ät)rae.ee

Sündi on võimalik registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee
Info telefonil 5851 7439

Alates 19.03.2020 saab rahvastikuregistri toiminguid teha ka www.rahvastikuregister.ee vahendusel (sh sünni registreerimine). Enam ei pea tulema vallamajja kohale. Sünni registreerimise avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

 
Vallamaja lahtiolekuajad 
E, T, N kell 8-17 (kell 13-14 lõuna)
K kell 8-18 (kell 13-14 lõuna)
R kell 8-14
Dokumente on võimalik jätta ka vallamaja postkasti.

 

Vallavalitsus

Madis Sarik
Vallavanem

Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve

madis.sarik(ät)rae.ee
Anna Õuekallas
Abivallavanem

Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat

556 73488
anna.ouekallas(ät)rae.ee

Bärbel Salumäe
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi

barbel.salumae(ät)rae.ee
605 6760
Tanel Tammela
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
(puhkusel 03.-07.10, asendab Madis Sarik)
tanel.tammela(ät)rae.ee

 

Kommunikatsioon, sisekontroll

Elis Merila
Kommunikatsioonijuht
Korraldab vallavalitsuse avalikke suhteid ja suhtlust, haldab kommunikatsioonikanaleid, tegeleb info avaldamise ja valla kuvandi loomisega

546 31686

elis.merila(ät)rae.ee

sonumid(ät)rae.ee 

teenistuskoht täitmata

Sisekontrolör
 

Sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve-alase tegevuse korraldamine. Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste kogu tegevuse (sh eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise) õiguspärasuse, otstarbekuse ja efektiivsuse kontrollimine ja nõustamine.
(ülesandeid täidab vallasekretär Martin Minn)

 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit

Vallakantselei

Põhimäärus

Kristi Aru
Personalijuht

Korraldab vallavalitsuse personalitööd, nõustab valdkonnaalaselt hallatavate asutuste juhte.

522 5478
kristi.aru(ät)rae.ee
Helle Semmel
Nõustab ja teenindab juriidiliselt vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid, valla teenistujaid ja hallatavate asutusi
605 6771
Olga Lobjak
 

Analüüsib ja koordineerib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanketegevust, tegeleb valdkonnaalase õigusnõustamisega ning planeerib ja korraldab tsentraalseid riigihankeid

5593 2512

olga.lobjak(ät)rae.ee

Serli Purk
hangete spetsialist
Riigihangete hanke alusdokumentide ettevalmistamine ning  infovahetuse korraldamine 5504516
serli.purk(ät)rae.ee
Karina Heinmets
Kantselei peaspetsialist

Korraldab vallavalitsuse asjaajamist, dokumendihaldust ja arhiivi pidamist, teostab perekonnaseisutoiminguid ja tegeleb rahvastikuregistri andmete töötlemisega, assisteerib vallavanemat
(teenistusest eemal, asendaja Silva Reinpuu)

 
550 4259
Silva Reinpuu
Kantselei spetsialist
Assisteerib vallavolikogu esimeest volikogu töö korraldamisel, Rae vallavalitsuse ja -volikogu istungite ja vastavate komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine silva.reinpuu(ät)rae.ee
Helen Mardisoo
Vastuvõtusekretär

Tegeleb vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja elanikkonna teenindamise, õigusaktidele vastava asjaajamise koordineerimise ja tagamisega

605 6750
info(ät)rae.ee
Martin Minn

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust

605 7990


Andmekaitsespetsalisti ülesandeid täidab Grete Pihlakas andmekaitse(ät)rae.ee

Ametnike haridustasemed leiad siit

 

Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Anna Õuekallas
Abivallavanem
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
556 73488
Annika Jõgimaa
Planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja
Koordineerib planeerimis-, keskkonna- ja maaõigustega seonduvaid tegevusi, planeeringute koostamisi 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Ahto Pahk
Ehitusameti juhataja
Koordineerib ehitusvaldkonna ja järelvalvega seonduvad tegevusi 5199 0917
ahto.pahk(ät)rae.ee
Stina Metsis
(osalise tööajaga. T ja N)

Koostab üld- ja teemaplaneeringuid
(tööajad teisipäev ja neljapäev)

651 3921
Enelin Alter
Planeeringute arhitekt
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
5847 0259
Aili Tammaru
Planeeringute menetleja

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

605 6767 
 
Karin Kork
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises 605 6782 karin.kork(ät)rae.ee
 
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 26.-30.09, asendab Inga Kurgpõld)
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Mairika Marist

Menetleb elukondlike hoonete kasutuslubade taotlusi

605 6755
Rando Tännav
Ehituse spetsialist

Menetleb mitteelukondlike hoonete (tootmis- ja büroohooned, laod) kasutuslubade taotlusi.

Menetleb reklaamitaotluste ja teeb reklaaminduse järelevalvet.

555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
konkurss

Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
(taotluste menetlemise teemadel asendab Mairika Marist, muud teemad Ahto Pahk ja Rando Tännav)

 
Meeli Vaarik
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
(puhkusel 03.-07.10)
605 6765
 
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega

605 7992
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 

605 6781
5551 1750
Ilona Laaneveer
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.

ilona.laaneveer(ät)rae.ee
5551 5777
605 6745

 

Mairold Kikkas järelevalvespetsialist

Ehitus- ja reklaami järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 94980
mairold.kikkas(ät)rae.ee

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Ehitisregistri andmete haldamine (sh aadressi- jm andmete korrastamine) ning vajalike dokumentide sisestamine.
Ehitisarhiivist päringute tegemine vanade ehitiste osas.
Maamaksu andmete järjepidev korrigeerimine ja maamaksu arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliameti maamaksu infosüsteemis.
605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

 

 

Haridus- ja kultuuriamet

Bärbel Salumäe
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi

605 6760
Marju Randlepp
Haridus- ja kultuuriameti juhataja

Planeerib ja korraldab valla haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust

605 6753
513 2017
konkurss
kaasava hariduse spetsialist
   
Karin Piirsalu
Hariduse spetsialist
Hariduse inforuumi haldamine, haridusürituste ja -konkursside korraldamine, haridusasutuste teenistuslik järelevalve

6057 994

karin.piirsalu(ät)rae.ee

Kai Lasn
Peab valla lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist, koolidega seotud toetusi ja valla siseliinide tööd
605 6785
5660 0446
Merilin Sillard
 
Korraldab valla spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi, tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid 605 6762
merilin.sillard(ät)rae.ee
Rebecca Ulp
Referent
Menetleb energiatoetusi, laste- ja noortelaagri ja esmase juhiloa saamisel tehtud kuluhüvitiste taotlusi energiatoetused(ät)rae.ee
rebecca.ulp(ät)rae.ee
Kadri Järvelaid

Planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega koduloo teemadel ning korraldab turismi ja menetleb kultuuriprojekte

605 6752
konkurss
spordi- ja rahvatervise spetsialist
Spordi- ja rahvatervisealase töö koordineerimine, koostöö spordiasutuste ja -organisatsioonidega, spordiprojektide menetlemine, parimate sportlaste tunnustamine

605 7993

 

 

Kädi Kuhlap
Korraldab ja koordineerib valla noorsootööd, on NEET-noorte juhtumikorraldaja ja noortevolikogu mentor. Menetleb noorte omaalgatusprojektide, välisõppe stipendiumi ning noortele suunatud mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlusi. Tegeleb huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ning noorte ettevõtlikkuse arendamisega 605 6764
5552 5478
kadi.kuhlap(ät)rae.ee

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Ameti põhimäärus

Sotsiaalamet

Maile Kubjas
sotsiaalameti juhataja
Planeerib ja korraldab valla sotsiaalküsimusi, juhib sotsiaalametit

5814 1962
maile.kubjas(ät)rae.ee 

teenistuskoht täitmata
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte
(ülesandeid täidavad Ülle Parmas, Marlen Noorkõiv, Mirjam Haiba)

 
Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega
605 6773
526 6774
Marlen Noorkõiv
Koordineerib valla erivajadustega lastega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustestutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
 
5596 4361
Mirjam Haiba
erivajadustega inimeste spetsialist
Koordineerib valla erivajadustega täisealiste inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustesväljastab puuetega isikute parkimiskaartetäiskasvanute hooldajatoetuse taotlusitutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse 5347 6418
mirjam.haiba(ät)rae.ee
Talvike Mändla
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 5552 2569
605 6777
talvike.mandla(ät)rae.ee
Kaidi Mürk
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 56490168
kaidi.myrk(ät)rae.ee
Kai Sinisalu 

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6780
555 67476
Natalja Grusdam
Koordineerib Rae valla lastekaitsealast tööd, tegeleb valdkondlike analüüside, arengu- ja tegevuskavade, tööplaani ja eelarveprojektide koostamisega, toetavate teenuste koordineerimisega ning seonduvate lepingute ettevalmistamisega, jälgib nende täitmist ja kehtivust
 
5560 7902
natalja.grusdam(ät)rae.ee

 
Anu Nõlve
Lastekaitsespetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6780
5562 2138
anu.nolve(ät)rae.ee
 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Ameti põhimäärus

Arendus- ja haldusamet

Põhimäärus

Tanel Tammela
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldustegevusi, vastutab valla vara, rajatiste hooldamise ja valla uute hoonete ehitustegevuse eest
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
(puhkusel 03.-07.10, asendab Madis Sarik)
tanel.tammela(ät)rae.ee
Meelis Rõigas
arendus- ja haldusameti juhataja
Juhib arendus- ja haldusameti tööd, koordineerib valla rajatiste hooldamist, uute hoonete ehitustegevust ja valla heakorda meelis.roigas(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust.
(puhkusel 26.-30.09, asendab Meelis Laid)
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee

Nele Reinholm
Transpordispetsialist

Valla ühis- ja õpilastranspordi korraldamine. Valla teede ja tänavate sulgemiseks, teemaale kaevelubade ja reklaamipaigalduseks lubade väljastamine

5560 3979
nele.reinholm(ät)rae.ee
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
 
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
(puhkusel 05.-13.10, asendab Raimo Viilup)
605 6768
5553 0881

Raimo Viilup
Kinnisvarahaldur

Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine 555 17366
raimo.viilup(ät)rae.ee
Andres Saar
Kinnisvarahaldur
Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine 58372044
andres.saar(ät)rae.ee
Meelis Laid
Heakorrajuht

Korraldab valla mänguväljakue ja terviseradade hooldust.
(puhkusel 03.-07.10, asendab Hannes Karon)

5656 2750
Eveli Poks
Halduse spetsialist

Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega

 
Andre Simm
Haldustehnik
Vallale kuuluvate hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, nõrkvoolu, tehnilise valve- ja AT süsteemi korrashoiu tagamine 5695 7062
andre.simm(ät)rae.ee
Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli 5558 5645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
  5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Aune Torm
Ehituse projektijuht

Rae vallale kuuluvate uusehitisprojektide kureerimine, sh osalemine ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel.
(puhkusel 26.-30.09, asendab Katrin Baumann)

5567 2085
aune.torm@rae.ee 
Maie Liblik
arendusjuht
Valla arendustegevuste ja arendusprojektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine

maie.liblik(ät)rae.ee

605 7999 

Katrin Baumann
Arhitekt

Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid 

605 6783
katrin.baumann(ät)rae.ee

Arendus- ja haldusameti IT-osakond

 
Hannes Raimets
Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja
Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust. hannes.raimets(ät)rae.ee
Ainar Prääm
Infotehnoloogia projektijuht
Rae Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste IT projektide juhtimine. 695 2567 
ainar.praam(ät)rae.ee
Salme Kahusk
GIS-projektijuht
Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi 605 7991
salme.kahusk(ät)rae.ee
Urmas Alas
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
(teenistusest eemal)
5551 1850
Rain Liiber
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust. 5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Heimar Kroonsaare
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Peetri piirkonnas heimar.kroonsaare(ät)rae.ee
Tanel Lindlo
infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Järveküla piirkonnas tanel.lindlo(ät)rae.ee
Nils Suhov
IT-Spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Lagedi piirkonnas nils.suhov(ät)rae.ee
Andres Kaev
IT-spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Vaida piirkonnas andres.kaev(ät)rae.ee

 


Ametnike haridustasemed leiad siit.

 

Rahandusamet

Põhimäärus

Tiit Keerma
Planeerib finantsmajandusliku tegevust ning juhib rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist.
605 6769
501 5603
Anneli Viimsalu
 
Tegeleb pearaamatu koostamise, valla raamatupidamise aastaaruande, konsolideeritud majandusaasta aruande ja raamatupidamise sise-eeskirja koostamisega, korraldab varade inveteerimist, tegeleb spordikeskuse kasutajatele müügiarvete koostamise, samuti korraldab valla tsentraliseeritud raamatupidamist, kontrollib hallatavate asutuste töötasujuhendeid, monitoorib e-arvekekuses arvete konteerimise ja lisatud dokumentide olemasolu. Tegeleb Järveküla Kooli palgaarvestuse ja töötasude statistiliste aruannete koostamisega
605 6778
Leili Sutter
Tegeleb spordikeskuse ostuarvete, valla hallatavate asutuste ruumide rendi arvete, sihtfinantseerimisprojektide arvepidamise, koolide ja lasteaedade toiduainete kuuaruannete kontrolliga ja osaleb valla aastaaruande koostamises ja varade inventeerimise protsessis.
605 6744
Merike Männik

Tegeleb eelarvete koostamisprotsessi ja täitmise kontrolliga, koostab aruanded asutustele ja Rahandusministeeriumile, tegeleb sihtfinantseerimiste analüüsi, haridustoetuste analüüsi, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamisprotsessiga.

605 6784
Lauli Viitkin
Raamatupidaja
 
Tegeleb Peetri Lasteaed-Põhikooli palgaarvestuse ja arveldustega, Peetri Lasteaia ja Aruheina Lasteaia müügiarvete koostamine, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega.
 
605 6754
Tiina Elu
Tegeleb Tõrukese, Taaramäe, Pillerpalli, Õie ja Uuesalu lasteaedade ning Rae Sotsiaalkeskuse palgaarvestuse ja arveldustega, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega.
605 6754
Merike Saare

Tegeleb Jüri Gümnaasiumi, Lagedi Kooli ja Võsukese Lasteaia, vallavalitsuse ja volikogu palgaarvestusega, samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamisega, asutuste töötajate sõidupäevikute kontrollimise ning Võsukese Lasteaia ja Järveküla Kooli müügiarvete ja EMTA INF3 koostamisega, Võsukese Lasteaia, Vaida Kooli ja Lagedi Kooli arvete menetlemisega arvekeskuses.

605 6776
Marika Moondu
Tegeleb Vaida Põhikooli, Assaku, Aruheina, Järveküla, Leerimäe Lasteaia ja Kindluse Kooli palgaarvestusega, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli, Assaku, Aruheina, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia e-arvete konteerimise ja kontrollimisega, keskusehoonete kulude jaotamise ja rentnikele müügiarvete koostamisega, samuti e-arvekeskuse administreerimise ning Assaku, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia müügiarvete koostamisega.
605 6789
Kati Post
Tegeleb sularaha vastuvõtuga kassasse ja väljamaksetega kassast, kassaraamatu pidamise, 
Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli müügiarvete koostamise, Jüri Gümnaasiumi ja vallavalitsuse ostuarvete kontrollimise, konteerimise ja impordiga, samuti e-arvekeskuses vallavalitsuse arvete kinnitusringi algataja ja koostaja ülesannete täitmise ning valla autode kütuse ja muude kulude arvestuse pidamisega.
605 6751

Marge Kuningas
Raamatupidaja

 

Tegeleb Rae Huvialakooli, Rae Noortekeskuse ja Rae Kultuurikeskuse palgaarvestusega,
samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamise ja arvete menetlemisega, põhivara ja bilansivälise vara arvele võtmise,
teede ja tänavavalgustuse aktide koostamise ning lõpetamata ehitiste/rajatiste arvele võtmisega, Lagedi Kooli, reklaamimaksu müügiarvete koostamise ja väljastamisega ning kohaliku maksude tõendite koostamisega.
(puhkusel 26.-30.09, asendab Marika Moondu)
605 6744
marge.kuningas(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit