LASTE TÄNAVA REKONSTRUEERIMINE MUUTIS JÜRI ALEVIKU KESKUSALA KUVANDIT

26. novembril lõigati läbi lint Jüri rekonstrueeritud Laste tänaval, millest on saanud pärast mitmekuulist remondikuuri mõnus jalutamise ja vaba aja veetmise paik. Uus väljanägemine on nüüdsest kogu kooli, raamatukogu ja spordihalli hoonekompleksi esisel alal, mida teisel pool teed kaunistab iidne Lehmja tammik.

Laste tänava Aruküla tee ja Võsa tänava vahelise lõigu ning Jüri gümnaasiumi esise ala rekonstrueerimistööde põhiline eesmärk oli muuta piirkond liiklejatele ohutumaks, sujuvamaks ja mängulisemaks.

„Laste tänava rekonstrueerimist alustades oli meie soov mitte ainult tänavale uut asfaltkatet panna, vaid tõsta turvalisust, kuna tänavat kasutab igapäevaselt suur hulk autosid ja samal ajal jalgsi, ratta ja tõuksidega liikuvaid lasteaia- ja koolilapsi. Seetõttu sai rajatud uus ja moodne LED-tänavavalgustus, laiendatud kõnniteed, rajatud turvalisi teeületuskohti ja ohutussaari. Künniste ja Võsa tn ristis oleva ringristmikuga on piiratud autode liikumiskiirust,“ loetles vallavanem Mart Võrklaev tehtud töid ning lisas, et eesmärk oli samuti pakkuda vaheldusrikkamat ruumielamust nii väikesele kui ka suurele, kes liigub jalgsi, rula või rattaga, ootab bussi või on teel kooli, spordikeskusesse, raamatukokku või lasteaeda.  

Kooliesisel platsil asuvad kalduste pindadega terrassid pakuvad võimalust trikitada rulaga, sõita tõukeratta või jalgrattaga, kuid samuti saab seal niisama istuda või lesida. Terrasside juures saab veel lauatennist mängida.

Jüri gümnaasiumi koolinoortel on nüüdsest palju tuule- ja vihmakindlam bussi oodata ja kuna bussiootepaviljoni juurde on paigaldatud batuut ja paviljoni lakke rippköied, siis on võimalus ka köiel kõikudes või batuudil hüpates aega bussi ootamisel parajaks teha. Tuules õõtsuvad köied tekitavad omapärase visuaalse tausta ning liikumise väljakule.

Kooliesist ja Laste tänava tehnovõrkudest vaba ala on rikastatud haljastusega. Kergelt piirava ja erinevaid tsoone tekitava elemendina on istutatud põõsaste read nii Laste tänava äärde ja liiklussaartele, mänguala ja koolihoone eraldamiseks kui ka haljasalale mänguliseks looklevaks elemendiks.

Laste tänava rekonstrueerimise suurprojekt lõpetati rahulolutunde ja rõõmsa meelega, sest tulemus on teinud Jüri kaunimaks, turvalisemaks ja võimalusterohkemaks.

Laste tänava avamisega koos korraldati Rae valla liiklusohutuspäev, kus lastele kõneldi liiklusohutusest ja osalejad said endale helkuri. Avamise ja liiklusohutuse päevaga liitusid Volvo Estonia, mis tõi kohale demo-sadulveoki, mida said kõik huvilised põhjalikult seest ja väljast uurida. Samuti olid kohal Rae Tuletõrje- ja Päästeselts ning OÜ Üle teehooldusmasin ja politsei.

Projekti viis ehitajana ellu Viaston Infra OÜ. Projekteeris Reaalprojekt OÜ, eskiislahenduse autorid olid OÜ Väli maastikuarhitektid Kristian ja Kadi Nigul.

Laste tänav

Laste tänava rekonstrueerimistööd sisaldavad Jüri Gümnaasiumi ümbruses sõidu-, jalg- ja jalgrattatee, välisvalgustuse ning sajuveekanalisatsiooni ehitust.

Laste tänavale paigaldatakse LED valgustus, luuakse  puhke- ja istumisalad, rajatakse haljastusribasid, ohutussaar ja šikaan. Kõnnitee saab olema kaetud osaliselt sillutuskividega ja asfaltiga ning tänaval hakkavad paiknema erinevad artaktsioonid.

Rekonstrueerimistööde käigus saab sujuvamaks ka piirkonna liikluskorraldus, sest Laste ja Võsa tänava ristumiskohale ehitatakse ringtee ja ülekäigurada. Samuti valmib uus bussiootepaviljon ja juurde rajatakse uusi parkimiskohti.

Töövõtuleping Rae Vallavalitsuse ja Viaston Infra OÜ vahel sõlmiti 27. juulil ning töö maksumus on 851 364,17 eurot.

Ajutine liiklusskeem

Rekonstrueeritav ala

Näitan: 2 tulemust.