« Tagasi

Laste tänav

Laste tänava rekonstrueerimistööd sisaldavad Jüri Gümnaasiumi ümbruses sõidu-, jalg- ja jalgrattatee, välisvalgustuse ning sajuveekanalisatsiooni ehitust.

Laste tänavale paigaldatakse LED valgustus, luuakse  puhke- ja istumisalad, rajatakse haljastusribasid, ohutussaar ja šikaan. Kõnnitee saab olema kaetud osaliselt sillutuskividega ja asfaltiga ning tänaval hakkavad paiknema erinevad artaktsioonid.

Rekonstrueerimistööde käigus saab sujuvamaks ka piirkonna liikluskorraldus, sest Laste ja Võsa tänava ristumiskohale ehitatakse ringtee ja ülekäigurada. Samuti valmib uus bussiootepaviljon ja juurde rajatakse uusi parkimiskohti.

Töövõtuleping Rae Vallavalitsuse ja Viaston Infra OÜ vahel sõlmiti 27. juulil ning töö maksumus on 851 364,17 eurot.

Ajutine liiklusskeem

Rekonstrueeritav ala