Matusetoetus

Toetus on ettenähtud valla elaniku matusekulude osaliseks katmiseks.

  • Toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik, ning taotluse võib esitada isik, kes korraldab matuse.
  • Toetuse suurus on 300 eurot (vahendid eraldatakse läbi toetusfondi).

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774

Blanketid ja vormistamine e-teeninduses.