Mõigu asumi teede rekonstrueerimistööd lõpevad 15. maiks

Mõigu asumis on alustatud teede ja trasside rekonstrueerimisprojekti viimase faasiga. Möödunud aastal alguse saanud töödest on vaja lõpetada Kuusekese, Juhtme ja Kaabli tänavatel kõnniteede ehitus,  äärekivide paigaldus, asfalteerimise ja haljastustööd.

Tööde lõpptähtajaks on 15.mai.

Tööde graafik: http://www.rae.ee/moigu-rekonstrueerimistood-jarvekula-pumpla

 

 Kuusekese tänava sõidutee on saanud asfaltkatte alla, aga lõpetamata on veel kõnnitee ehitus.

 

 

Mõigu sai uue bussiootepaviljoni

Märtsi 16. kuupäeval sai valmis Mõigu uus bussiootepaviljon, mis tehtud taaskasutatavatest materjalidest. Ehitis on loodud arhitekt Siim Orava kavandi järgi ja läks vallale maksma 1000 eurot. Teostus firmalt Wood Project OÜ.

Fotode autor Ain Puna

 

 

Kaabli tänav on saanud asfaltkatte alla, mahukad tööd jätkuvad Juhtme ja Kuusekese tänavatel

Mõigu asumi kolme tänava torustike ja teekatte mahukad rekonstrueerimistööd on jõudnud 17.oktoobril sinnamaani, et Kaabli tänav on saanud asfaltkatte ja uued tänavavalgustuspostid.

Teede rekonstrueerimistööd jätkuvad Juhtme ja Kuusekese tänavatel ning projektijuhi Aivar Krügeri sõnul tehakse teetöid kuni külmade saabumiseni. Trassiehitustöödega saab jätkata Krügeri sõnul ka külmal ajal. Miinuskraadide juures pole võimalik teha asfalteerimistöid ning seetõttu saab kogu projektiga lõpetada 2015.aasta kevadel.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on praegune Mõigu olukord liikluskorralduses üsna keeruline, sest tööd on hästi mahukad ja piirkonna asustus tänu kortermajadele väga tihe. Kuid enam pole palju jäänud, et asum saab kaasaegse väljanägemise koos korras teede ja trassidega. „ Loodan, et Mõigu rahvas suhtub mõistlikult äärmiselt mahukatesse rekonstrueerimistöödesse ning et töö teostaja Nordecon teeb elanikega koostööd selle nimel, et info õigeaegselt osapoolteni jõuab“, rääkis vallavanem.

Värske rekonstrueerimistööde info on leitav ka Nordeconi koduleheküljel: http://www.nordecon.com/root/et/projektid/insenerehitus/toos-olevad/1967-view-461.html

Kaabli tänav 16.oktoobril 2014

Mõigus toimuvad trasside ja teede rekonstrueerimistööd

Alates septembrist teostatakse Mõigus trasside ja teede rekonstrueerimistöid

Kuna tööde teostamine peab toimuma erinevate vaidluste ja kooskõlastuste tulemusel lühikese perioodi jooksul, on tööde tegemine intensiivne ning seoses sellega võib esineda elanikel ebamugavusi liiklemisel.

Koos vee - ja kanalisatsioonitorustikega  rekonstrueeritakse küttetorustik ning tehakse korda Kaabli, Juhtme ja Kuusekese tänavate katted ja valgustus. 

Suur osa töödest teostatakse 2014. aasta sügiskuude jooksul.

Elanikke teavitatakse ette, kui tööde teostamine takistab koju jõudmist.

 

 

Projekteerimise tõttu hilinevad Mõigu asumi rekonstrueerimistööd

Tänavu aprillis sõlmitud leping Mõigu asumi vee - ja kanalisatsioonitrassitorustike, tänavavalgustuse ja 2,8 kilomeetri ulatuses teede rekonstrueerimiseks võimaldas loota, et töödega alustatakse võimalikult kiiresti.

Ehitustöödega alustamise eelduseks oli nii teede projekteerimise kui AS Elveso vee- ja sadeveetrasside ning AS Tallinna Küte soojatrasside projekteerimistööde edukas lõpetamine. Projekteerimistöid ei saa omakorda teha saamata kinnistu omanikelt õigusi maakasutuseks. Seega, ehituseelses faasis osutusid paraku paljud küsimused keerulisemaks, kuid tänase päeva seisuga on Rae vallavalitsuse ehitusosakond menetlemas Mõigu asumi rekonstrueerimistööde ehitusluba.

Vallavanem Mart Võrklaev avaldas lootust, et mahulised ehitustööd suudetakse ära teha sügiskuudel. Kindlasti peab olema kõik lõplikult valmis 2015 aasta kevadel.

AS Elveso tehnilise teenistuse juhataja Meelis Kasemaa ütles, et  Mõigu asumi trasside ja teede rekonstrueerimiseks vajalikud maade kasutusõigused on peagi täies ulatuses omandatud.  Valmis on õige pea ka vajalikud projektid töödega alustamiseks ning kui AS Elveso saab ehitusloa, saab töödega kohe alustada.

 

Mõigu asumit ja Järveküla lähiümbrust ootavad ees uuendused

Rae valla Mõigu asum saab uue veevärgi ja kaasaegse väljanägemise, Järveküla ja selle lähiümbrus parema veesurve, sest piirkonda rajatakse uus  survetõstepumpla.

Vallavanem Mart Võrklaev ja AS Elveso juhatuse liige Indrek Metusa sõlmisid ehituslepingud AS Nordecon juhatuse liikme Avo Amburiga, et asuda ellu viima projekti „ Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja teekatete taastamine ning Järveküla III astme survetõstepumpla rajamine“.

28. aprillil digiallkirjad saanud lepingu järgi saab Mõigu piirkond uue vee – ja kanalisatsioonitorustiku, lisaks rekonstrueeritakse kolme tänava teed ja tänavavalgustuspostid ning Järvekülla ehitatakse survetõstmispumpla.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on tegemist valla jaoks suure projekti elluviimisega, mis parandab elukvaliteeti mitme asumi elanikel. „ Mõigu asum saab peale ehitustööde lõppu kaasaegse väljanägemise ja kvaliteetse torustiku ning Järveküla, Assaku ja Rae külade elanikud parema veesurve“.

Indrek Metusa nendib, et Mõigu piirkonna aastakümneid tagasi rajatud torustik on amortiseerunud ja sellest tulenevalt on tänasel päeval tööde maht väga suur. Kokku rekonstrueeritakse ligikaudu 2,8 kilomeetrit torustikku, millest ca 1,5 kilomeetrit on vee- ning ca 1,3 kilomeetrit on kanalisatsioonitorustikku.

Suur asi on kindlasti vallavanema sõnul ka see, et koos torustike rekonstrueerimisega Mõigus tehakse korda Kaabli, Juhtme ja Kuusekese tänavate katted ja valgustus. 

Planeeritud ehitustööde kogumaksumus on koos käibemaksuga 1, 42 miljonit eurot. Projekti rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Ühtekuuluvusfond (ÜF), Rae vald ja AS Elveso.

Metusa toob välja, et Euroopa Ühtekuuluvusfond rahastab torustike rekonstrueerimist ja survepumpla rajamist 874 188 euro ulatuses ning AS Elveso eelarvest investeeritakse lisaks 142 405 eurot. Teedeehitust ja tänavavalgustuse rekonstrueerimist finantseerib vald ning teehoiuspetsialist Ain Puna teatel on valla eelarvest planeeritud Mõigu piirkonna kolme tänava katte ja tänavavalgustuse uuendamisse 405 350 eurot.

Ehitustööde lõpp on planeeritud 2015. aasta kevadesse. 

Näitan: 4 tulemust.