Kasutusloa saamiseks esitatavad olulisemad dokumendid

19.05.22

Üksikelamu/Kaksikelamu

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid süstematiseerida. Moodustada kaustad Ehitisregistris vastavalt dokumendi  liigile. Kausta nimi peab peegeldama kausta sisu ja üleslaetavad failid peavad peegeldama faili sisu. Moodustada kaustad vastavalt allpooltoodud järjekorrale.

Taotluse või teatise juurde üles laetavad dokumendid: peavad olema PDF vormingus ja allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt ja/või koostaja poolt allkirjastatud.

 • ehitusprojekt, esitada ehitusloa saanud projekt 
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon); 
 • muudatusprojekt,  juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud;
 • ehituspäevikud;
 • ehituskoosolekute protokollid;
 • auditid, seadistused, protokollid:
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt;
  • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt; 
  • ventilatsiooni mõõdistusprotokoll;
  • küttesüsteemi katseprotokoll;
  • vee- ja kanalisatsiooni survestamise protokollid;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised;
 • tehnovõrkude teostusjoonised;
 • ehitise mahamärkimise akt;
 • ehitusjärgne mõõdistus (.pdf ja .dwg fail);
 • fotod, (nimekiri allalaetav siit …); 
 • seadmete ja materjalide sertifikaadid;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass.
 • jäätmeõiend;
 • riigilõivu tõendav dokument.

 

Hea näide Ehitisregistris

Halb näide Ehitisregistris

Hea näide Ehtisregistrist Halb näide Ehitisregistrist

 

Korterelamu, ridaelamu ja mitteelamu (tootmis- ja büroohooned ning laod)

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid süstematiseerida. Moodustada kaustad Ehitisregistris vastavalt dokumendi  liigile. Kausta nimi peab peegeldama kausta sisu ja üleslaetavad failid peavad peegeldama faili sisu. Moodustada kaustad vastavalt allpooltoodud järjekorrale.

Taotluse või teatise juurde üles laetavad dokumendid: peavad olema PDF vormingus ja allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt ja/või koostaja poolt allkirjastatud.

 • ehitusprojekt, esitada ehitusloa saanud projekt (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud);
 • töö-või põhiprojektid;
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon); 
 • ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse nr 62 ( „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile") kohaselt oli kohustus enne ehitamise alustamist teha ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile ekspertiis;
 • muudatusprojekt,  juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud; 
 • ehituspäevikud;
 • kaetud tööde aktid; eriseadmete paigaldusaktid;
 • ehituskoosolekute protokollid; 
 • auditid, seadistused, protokollid:
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt;
  • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli; 
  • ventilatsiooni mõõteprotokoll;
  • mürataseme mõõdistusprotokoll;
  • valgustuse mõõteprotokoll;
  • küttesüsteemi katseprotokoll;
  • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid;
  • lifti audit;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised; 
 • tehnovõrkude teostusjoonised;
 • ehitise mahamärkimise akt;
 • ehitusjärgne kontrollmõõdistus (.pdf ja .dwg fail);
 • fotod (nimekiri allalaetav siit …);
 • oluliste kandekonstruktsioonide toimivusdeklaratsioonid;
 • hooldusjuhendid;
 • seadmete ja materjalide sertifikaadid;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs.
 • jäätmeõiend;
 • riigilõivu tõendav dokument.

NB! Kohalik omavalitsus võib (erilahendustega projektid) küsida täiendavate ehitusdokumentide esitamist.